Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kr

3. Receipts and costs in beef and pig production 2015 and 2016. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

Storleksgrupp i

800

 

Felmarginal

800

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

115

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

7 188

 

 

 

5 598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

42 300

±

20 900

 

57 200

±

29 600

Intäkter djurskötsel

255 900

±

43 000

 

383 700

±

50 800

Intäkter direktersättningar

248 800

±

26 200

 

275 400

±

26 500

Övriga intäkter

125 300

±

41 300

 

157 100

±

51 200

Summa intäkter jordbruk

672 300

±

95 100

 

873 400

±

106 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

73 200

±

16 900

 

71 900

±

16 000

Kostnader djurskötsel

59 600

±

15 500

 

64 800

±

21 400

Arbetskostnad för anställda

13 700

±

10 000

 

15 100

±

14 200

Underhåll

71 900

±

10 700

 

74 900

±

10 300

Övriga driftskostnader

201 400

±

23 600

 

240 700

±

31 300

Summa driftskostnader

419 800

±

53 000

 

467 400

±

61 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

252 600

±

59 000

 

406 000

±

65 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

120 700

±

19 000

 

137 500

±

21 400

Arrendekostnader

17 700

±

6 200

 

25 500

±

8 000

Räntenetto

-2 300

±

6 300

 

-5 000

±

6 800

Summa övriga kostnader

136 100

±

24 200

 

158 000

±

27 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

116 400

±

50 400

 

248 000

±

53 300


3. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

47

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

390

 

 

 

389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

124 900

±

54 400

 

87 700

±

59 000

Intäkter djurskötsel

965 900

±

161 800

 

1 154 400

±

138 500

Intäkter direktersättningar

666 900

±

63 000

 

721 000

±

93 600

Övriga intäkter

349 300

±

135 300

 

309 000

±

123 100

Summa intäkter jordbruk

2 106 900

±

213 300

 

2 272 100

±

215 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

214 200

±

38 700

 

195 700

±

35 000

Kostnader djurskötsel

241 900

±

67 500

 

199 700

±

54 400

Arbetskostnad för anställda

70 800

±

40 200

 

53 900

±

38 100

Underhåll

178 100

±

26 300

 

196 000

±

37 300

Övriga driftskostnader

518 800

±

58 900

 

530 200

±

58 100

Summa driftskostnader

1 223 900

±

135 400

 

1 175 400

±

131 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

883 100

±

132 000

 

1 096 700

±

127 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

327 800

±

43 700

 

364 300

±

55 600

Arrendekostnader

99 600

±

26 600

 

98 600

±

24 700

Räntenetto

28 300

±

19 300

 

32 600

±

17 800

Summa övriga kostnader

455 700

±

61 800

 

495 500

±

65 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

427 400

±

122 500

 

601 200

±

121 000


 

3. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Svin

Storleksgrupp i

1 600

 

 

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

31

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

241

 

 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

225 000

±

98 700

 

247 900

±

94 600

Intäkter djurskötsel

2 078 000

±

434 900

 

2 102 200

±

328 300

Intäkter direktersättningar

206 400

±

44 200

 

247 900

±

44 200

Övriga intäkter

185 600

±

64 500

 

233 900

±

129 300

Summa intäkter jordbruk

2 695 000

±

491 500

 

2 831 800

±

444 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

182 500

±

59 900

 

191 100

±

49 800

Kostnader djurskötsel

1 131 000

±

265 000

 

1 014 100

±

191 600

Arbetskostnad för anställda

83 900

±

53 500

 

70 500

±

40 900

Underhåll

145 300

±

31 300

 

179 800

±

45 200

Övriga driftskostnader

403 700

±

70 600

 

459 400

±

99 300

Summa driftskostnader

1 946 400

±

359 600

 

1 914 900

±

305 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

748 600

±

192 200

 

917 000

±

229 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

275 000

±

63 000

 

325 100

±

96 200

Arrendekostnader

43 100

±

25 500

 

62 200

±

27 400

Räntenetto

40 300

±

49 400

 

25 900

±

37 300

Summa övriga kostnader

358 300

±

95 100

 

413 200

±

139 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

390 300

±

157 600

 

503 800

±

227 200


 

3. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Svin

Storleksgrupp i

5 600

 

 

 

Felmarginal

5 600

Felmarginal

 

standardtimmar

 

 

 

 

 

 

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

48

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

189

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

790 100

±

298 000

 

497 400

±

141 800

Intäkter djurskötsel

6 119 600

±

1 045 600

 

7 215 500

±

1 338 400

Intäkter direktersättningar

687 100

±

114 200

 

810 800

±

163 900

Övriga intäkter

408 100

±

218 300

 

360 200

±

120 200

Summa intäkter jordbruk

8 004 900

±

1 253 800

 

8 883 900

±

1 511 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

514 900

±

122 000

 

471 400

±

89 800

Kostnader djurskötsel

2 912 500

±

570 100

 

3 032 500

±

599 300

Arbetskostnad för anställda

797 100

±

244 200

 

850 200

±

274 700

Underhåll

356 600

±

61 400

 

392 100

±

72 200

Övriga driftskostnader

1 026 000

±

175 800

 

1 019 700

±

167 700

Summa driftskostnader

5 607 200

±

933 100

 

5 765 800

±

980 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

2 397 700

±

431 700

 

3 118 100

±

611 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

860 900

±

170 800

 

889 100

±

188 300

Arrendekostnader

347 700

±

152 800

 

341 100

±

154 300

Räntenetto

250 400

±

65 800

 

213 300

±

68 800

Summa övriga kostnader

1 459 000

±

311 200

 

1 443 600

±

327 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

938 700

±

299 700

 

1 674 500

±

459 400