Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1801

Jordbruksekonomiska undersökningen 2016
Slutlig statistik
The Farm Economics Survey 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Resultatförbättring för de större mjölkföretagen

Slutliga resultat från Jordbruksekonomiska undersökningen 2016 redovisas i form av genomsnittliga värden per företag fördelade efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov, enligt svensk typologi. Jämförelse görs med motsvarande slutliga resultat för 2015. Redovisning görs även av resultat fördelade efter EU:s typologi, baserat på standardiserad intäkt.

Växtodlingsföretag

Nettoresultatet för de mindre växtodlingsföretagen i riksområde 1 var omkring 60 tkr. För medelstora växtodlingsföretag i samma riksområde var motsvarande nettoresultat omkring 270 tkr och för de större företagen omkring 80 tkr. Variation i övriga intäkter påverkar resultaten för växtodlingsföretagen.

Mjölkföretag

För de större mjölkföretagen ökade nettoresultatet på riksnivå jämfört med 2015, till nästan 1,1 mnkr. Nettoresultatet för de minsta mjölkföretagen var oförändrat.

Köttdjursföretag

Nettoresultaten på riksnivå för köttdjursföretag var omkring 230 tkr i den mindre klassen, respektive 620 tkr i den större.

Svinföretag

Nettoresultatet på riksnivå för svinföretag var i genomsnitt omkring 490 tkr bland företag med ett standardiserat arbetsbehov om 1 600 till 5 599 timmar. För de större svinföretagen, med minst 5 600 standardtimmar, beräknas nettoresultatet i genomsnitt till omkring 1,6 mnkr.