Statens Jordbruksverk                                             2                                                      JO 40 SM 1801

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 februari 2018.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.