Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2016

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2016

Riksområde

Riksområde 1

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

1 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

64

 

 

 

 

53

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

3 671

 

 

 

 

2 397

 

 

 

 

696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,7

±

0,1

 

 

0,8

±

0,1

 

0,9

±

0,1

 

Medbrukare och anhöriga

0,1

±

0,1

 

 

0,4

±

0,2

 

0,6

±

0,2

 

Anställda

..

±

..

 

 

0,1

±

0,1

 

0,7

±

0,3

 

Summa AWU

0,8

±

0,1

 

 

1,3

±

0,2

 

2,2

±

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 241

±

147

 

 

1 556

±

182

 

1 941

±

340

 

Medbrukare och anhöriga

192

±

89

 

 

680

±

309

 

1 207

±

364

 

Regelbundet anställda

..

±

..

 

 

224

±

152

 

1 252

±

538

 

Tillfälligt anställda

..

±

..

 

 

28

±

24

 

..

±

..

 

Summa timmar i jordbruk

1 511

±

220

 

 

2 488

±

474

 

4 508

±

886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

63

±

35

 

 

88

±

61

 

..

±

..

 

Anställda

±

 

 

±

 

..

±

..

 

Summa timmar i skogsbruk

63

±

35

 

 

88

±

61

 

..

±

..

 


9. forts.

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

Riksområde 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

3 199

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

180

 

 

 

 

728

 

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

±

0,1

 

 

1,0

±

0,1

 

1,0

±

0,0

 

Medbrukare och anhöriga

0,3

±

0,2

 

 

0,6

±

0,3

 

0,3

±

0,2

 

Anställda

±

 

 

0,1

±

0,1

 

±

 

Summa AWU

1,2

±

0,2

 

 

1,7

±

0,3

 

1,3

±

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 328

±

321

 

 

2 746

±

240

 

2 136

±

220

 

Medbrukare och anhöriga

604

±

346

 

 

1 280

±

404

 

528

±

268

 

Regelbundet anställda

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Tillfälligt anställda

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Summa timmar i jordbruk

2 932

±

400

 

 

4 228

±

547

 

2 664

±

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

78

±

62

 

 

..

±

..

 

80

±

47

 

Anställda

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Summa timmar i skogsbruk

78

±

62

 

 

77

±

74

 

80

±

47

 


9. forts.

Riksområde

Riksområde 2

 

Riksområde 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

 

 

17

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

829

 

 

 

 

155

 

 

 

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

±

0,0

 

 

0,9

±

0,1

 

1,0

±

0,0

 

Medbrukare och anhöriga

0,5

±

0,2

 

 

0,3

±

0,2

 

0,6

±

0,3

 

Anställda

0,1

±

0,1

 

 

±

 

0,3

±

0,2

 

Summa AWU

1,5

±

0,2

 

 

1,2

±

0,2

 

1,9

±

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 657

±

168

 

 

2 326

±

392

 

2 513

±

179

 

Medbrukare och anhöriga

996

±

386

 

 

420

±

206

 

1 386

±

528

 

Regelbundet anställda

..

±

..

 

 

±

 

496

±

328

 

Tillfälligt anställda

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

Summa timmar i jordbruk

3 771

±

498

 

 

2 746

±

313

 

4 416

±

673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

129

±

60

 

 

235

±

192

 

..

±

..

 

Anställda

..

±

..

 

 

±

 

±

 

Summa timmar i skogsbruk

134

±

60

 

 

235

±

192

 

..

±

..

 


9. forts.

Riksområde

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

58

 

 

 

 

91

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

648

 

 

 

 

1 913

 

 

 

 

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

±

0,0

 

 

1,0

±

0,0

 

1,0

±

0,0

 

Medbrukare och anhöriga

0,3

±

0,1

 

 

0,6

±

0,1

 

1,4

±

0,1

 

Anställda

±

 

 

0,1

±

0,1

 

1,4

±

0,3

 

Summa AWU

1,2

±

0,1

 

 

1,7

±

0,2

 

3,7

±

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 235

±

167

 

 

2 664

±

121

 

2 649

±

87

 

Medbrukare och anhöriga

524

±

169

 

 

1 178

±

247

 

3 071

±

219

 

Regelbundet anställda

±

 

 

214

±

108

 

2 530

±

445

 

Tillfälligt anställda

±

 

 

11

±

11

 

238

±

135

 

Summa timmar i jordbruk

2 759

±

178

 

 

4 067

±

325

 

8 487

±

579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

116

±

54

 

 

86

±

37

 

49

±

17

 

Anställda

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa timmar i skogsbruk

116

±

54

 

 

92

±

39

 

58

±

21

 


 

9. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Köttdjur

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

Antal företag i urvalet

107

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

7 112

 

 

 

 

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,8

±

0,0

 

 

0,9

±

0,1

 

Medbrukare och anhöriga

0,2

±

0,1

 

 

0,7

±

0,2

 

Anställda

0,0

±

0,0

 

 

0,2

±

0,1

 

Summa AWU

1,1

±

0,1

 

 

1,8

±

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 666

±

131

 

 

2 018

±

208

 

Medbrukare och anhöriga

478

±

129

 

 

1 279

±

305

 

Regelbundet anställda

67

±

61

 

 

272

±

210

 

Tillfälligt anställda

..

±

..

 

 

 

±

 

 

Summa timmar i jordbruk

2 215

±

232

 

 

3 617

±

479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

149

±

47

 

 

51

±

31

 

Anställda

..

±

 

 

±

 

Summa timmar i skogsbruk

164

±

50

 

 

51

±

31

 


9. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Svin

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

221

 

 

 

 

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

±

0,0

 

 

1,0

±

0,0

 

Medbrukare och anhöriga

0,4

±

0,2

 

 

1,3

±

0,2

 

Anställda

0,2

±

0,1

 

 

2,0

±

0,6

 

Summa AWU

1,6

±

0,2

 

 

4,2

±

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 362

±

152

 

 

2 356

±

163

 

Medbrukare och anhöriga

911

±

288

 

 

2 512

±

358

 

Regelbundet anställda

341

±

203

 

 

3 653

±

1 146

 

Tillfälligt anställda

..

±

..

 

 

112

±

71

 

Summa timmar i jordbruk

3 632

±

418

 

 

8 633

±

1 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

49

±

31

 

 

36

±

21

 

Anställda

±

 

 

..

±

..

 

Summa timmar i skogsbruk

49

±

31

 

 

40

±

24