Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2016, kronor

10. Values of different real assets at the end of the fiscal year per holding 2016, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

1 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

Antal företag i urvalet

64

 

 

 

 

53

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

3 671

 

 

 

 

2 397

 

 

 

 

696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

549 400

±

189 000

 

 

805 300

±

376 400

 

441 000

±

201 200

 

Lager produkter

115 300

±

35 600

 

 

185 200

±

54 200

 

564 800

±

198 600

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

5 700

±

4 700

 

 

10 300

±

10 000

 

..

±

..

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

670 300

±

190 900

 

 

1 000 800

±

376 100

 

1 046 000

±

258 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Maskiner

908 000

±

326 000

 

 

1 571 700

±

292 900

 

3 251 500

±

783 000

 

Värde på jordbruks-

fastighet

7 204 000

±

1 529 800

 

 

11 904 100

±

3 168 000

 

14 629 000

±

7 200 100

 

Summa övriga tillgångar

8 117 400

±

1 613 800

 

 

13 488 200

±

3 134 900

 

17 916 700

±

7 021 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

8 787 700

±

1 646 100

 

 

14 489 000

±

3 111 800

 

18 962 600

±

7 076 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 139 000

±

515 000

 

 

3 235 700

±

1 060 400

 

4 498 400

±

2 244 100

 

Kortfristiga skulder

113 900

±

52 300

 

 

261 400

±

110 700

 

960 600

±

612 300

 

Summa skulder i jordbruket

1 252 900

±

538 000

 

 

3 497 100

±

1 080 500

 

5 459 000

±

2 231 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

2 457 000

±

1 147 600

 

 

3 566 900

±

1 951 100

 

6 625 400

±

5 727 600

 

Maskiner och inventarier

13 500

±

12 300

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga tillgångar

17 900

±

15 000

 

 

77 000

±

61 400

 

..

±

..

 

Summa tillgångar i skogsbruket

2 488 500

±

1 168 000

 

 

3 706 800

±

2 057 200

 

6 666 600

±

5 752 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

667 300

±

326 300

 

 

1 197 700

±

631 300

 

1 667 700

±

1 230 400

 


10. forts.

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

Riksområde 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

3 199

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

180

 

 

 

 

728

 

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

345 400

±

131 100

 

 

712 100

±

408 200

 

502 300

±

256 600

 

Lager produkter

164 800

±

35 600

 

 

492 500

±

68 300

 

165 300

±

33 500

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

514 200

±

130 700

 

 

1 213 800

±

409 400

 

676 000

±

261 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

139 000

±

34 300

 

 

397 100

±

43 400

 

162 500

±

36 700

 

Maskiner

621 400

±

281 500

 

 

1 199 300

±

257 200

 

570 800

±

179 500

 

Värde på jordbruks-

fastighet

3 099 700

±

926 600

 

 

5 668 200

±

1 316 000

 

1 702 800

±

424 100

 

Summa övriga tillgångar

3 860 000

±

1 080 200

 

 

7 264 600

±

1 392 900

 

2 436 000

±

465 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

4 374 200

±

1 169 300

 

 

8 478 400

±

1 421 700

 

3 112 100

±

623 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

519 000

±

351 300

 

 

1 875 100

±

724 700

 

266 700

±

116 500

 

Kortfristiga skulder

44 500

±

22 300

 

 

172 900

±

58 300

 

..

±

..

 

Summa skulder i jordbruket

563 600

±

363 200

 

 

2 047 900

±

740 000

 

362 300

±

191 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

1 825 600

±

1 378 700

 

 

2 977 700

±

1 318 600

 

4 245 000

±

1 422 700

 

Maskiner och inventarier

..

±

..

 

 

19 300

±

14 200

 

15 700

±

13 300

 

Övriga tillgångar

2 800

±

2 300

 

 

76 900

±

72 100

 

118 300

±

101 500

 

Summa tillgångar i skogsbruket

1 846 500

±

1 391 700

 

 

3 074 000

±

1 381 500

 

4 379 000

±

1 429 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

..

±

..

 

 

707 900

±

305 800

 

646 200

±

285 100

 


10. forts.

Riksområde

Riksområde 2

 

Riksområde 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

 

 

17

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

829

 

 

 

 

155

 

 

 

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

424 600

±

152 100

 

 

631 900

±

464 300

 

364 100

±

195 300

 

Lager produkter

433 700

±

49 000

 

 

153 300

±

31 700

 

302 700

±

46 900

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

24 500

±

16 800

 

 

..

±

..

 

±

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

882 800

±

149 300

 

 

787 200

±

478 000

 

666 800

±

209 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

434 300

±

75 300

 

 

121 300

±

20 800

 

306 100

±

35 500

 

Maskiner

1 211 000

±

228 300

 

 

783 300

±

312 400

 

1 363 900

±

255 800

 

Värde på jordbruks-

fastighet

3 061 800

±

678 200

 

 

904 200

±

240 200

 

1 358 500

±

437 000

 

Summa övriga tillgångar

4 707 000

±

743 400

 

 

1 808 700

±

422 200

 

3 028 500

±

613 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

5 589 800

±

756 700

 

 

2 595 900

±

665 400

 

3 695 300

±

723 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 040 200

±

347 100

 

 

89 600

±

40 500

 

530 200

±

162 500

 

Kortfristiga skulder

177 600

±

75 700

 

 

41 500

±

33 800

 

270 200

±

109 400

 

Summa skulder i jordbruket

1 217 900

±

386 500

 

 

131 100

±

49 400

 

800 400

±

197 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

5 635 400

±

1 280 800

 

 

6 698 600

±

2 352 700

 

6 517 100

±

3 019 500

 

Maskiner och inventarier

44 600

±

29 900

 

 

56 800

±

35 400

 

30 100

±

25 700

 

Övriga tillgångar

79 900

±

48 200

 

 

48 500

±

38 100

 

37 000

±

22 500

 

Summa tillgångar i skogsbruket

5 759 900

±

1 305 600

 

 

6 804 000

±

2 350 700

 

6 584 200

±

3 027 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 474 000

±

543 100

 

 

499 000

±

262 500

 

828 100

±

364 700

 


10. forts.

Riksområde

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

58

 

 

 

 

91

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

648

 

 

 

 

1 913

 

 

 

 

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

488 900

±

169 500

 

 

523 000

±

173 000

 

638 900

±

111 800

 

Lager produkter

162 300

±

20 400

 

 

431 500

±

34 700

 

1 650 900

±

168 100

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

5 700

±

5 100

 

 

14 000

±

8 800

 

14 500

±

11 100

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

656 900

±

173 300

 

 

968 500

 

173 500

 

2 304 300

 

209 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

146 100

±

20 700

 

 

395 900

±

37 000

 

1 531 600

±

208 400

 

Maskiner

635 500

±

138 700

 

 

1 235 300

±

146 900

 

3 482 700

±

269 000

 

Värde på jordbruks-

fastighet

1 906 700

±

336 100

 

 

3 736 000

±

586 700

 

11 280 800

±

1 223 000

 

Summa övriga tillgångar

2 688 200

±

390 700

 

 

5 367 200

±

631 100

 

16 295 000

±

1 473 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

3 345 100

±

472 700

 

 

6 335 700

±

647 300

 

18 599 300

±

1 609 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

295 700

±

114 100

 

 

1 262 900

±

315 900

 

7 647 700

±

970 600

 

Kortfristiga skulder

68 400

±

50 900

 

 

193 200

±

44 500

 

1 268 600

±

230 000

 

Summa skulder i jordbruket

364 100

±

138 000

 

 

1 456 100

±

329 900

 

8 916 300

±

1 099 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

4 146 000

±

964 800

 

 

4 786 800

±

938 200

 

6 662 400

±

1 205 700

 

Maskiner och inventarier

26 100

±

12 200

 

 

32 200

±

14 800

 

51 500

±

16 600

 

Övriga tillgångar

69 200

±

49 600

 

 

70 700

±

34 700

 

76 200

±

31 900

 

Summa tillgångar i skogsbruket

4 241 300

±

968 500

 

 

4 889 700

±

958 400

 

6 790 100

±

1 222 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

578 800

±

258 300

 

 

1 059 800

±

269 900

 

3 661 700

±

569 400

 


 

10. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Köttdjur

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

Antal företag i urvalet

107

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

7 112

 

 

 

 

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

536 500

±

125 200

 

 

308 100

±

85 100

 

Lager produkter

285 500

±

40 700

 

 

910 800

±

131 100

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

4 500

±

3 800

 

 

..

±

..

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

826 500

±

128 800

 

 

1 222 400

±

152 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

228 700

±

34 300

 

 

473 000

±

117 000

 

Maskiner

844 600

±

152 600

 

 

2 489 100

±

413 700

 

Värde på jordbruks-

fastighet

3 189 000

±

676 900

 

 

5 353 200

±

1 314 400

 

Summa övriga tillgångar

4 262 300

±

720 300

 

 

8 315 300

±

1 398 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

5 088 800

±

737 300

 

 

9 537 800

±

1 434 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

651 300

±

177 500

 

 

2 452 000

±

605 700

 

Kortfristiga skulder

131 300

±

44 400

 

 

343 800

±

138 100

 

Summa skulder i jordbruket

782 600

±

197 100

 

 

2 795 900

±

623 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

6 093 400

±

1 271 100

 

 

4 361 300

±

1 587 400

 

Maskiner och inventarier

50 400

±

21 500

 

 

113 800

±

90 900

 

Övriga tillgångar

151 000

±

76 900

 

 

33 300

±

22 200

 

Summa tillgångar i skogsbruket

6 294 700

±

1 296 400

 

 

4 508 400

±

1 646 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

944 800

±

269 000

 

 

1 821 200

±

534 000

 


10. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Svin

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

221

 

 

 

 

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

787 600

±

261 900

 

 

732 000

±

237 900

 

Lager produkter

662 000

±

144 700

 

 

2 034 900

±

392 100

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 457 900

±

295 000

 

 

2 770 600

±

436 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

216 800

±

61 400

 

 

967 700

±

214 600

 

Maskiner

1 562 100

±

653 300

 

 

2 997 300

±

682 900

 

Värde på jordbruks-

fastighet

7 289 400

±

1 495 200

 

 

17 752 200

±

3 503 900

 

Summa övriga tillgångar

9 068 400

±

1 558 500

 

 

21 717 200

±

3 742 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

10 526 300

±

1 640 100

 

 

24 487 700

±

3 935 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

2 846 700

±

879 000

 

 

11 873 900

±

2 080 600

 

Kortfristiga skulder

432 000

±

153 800

 

 

1 634 400

±

487 000

 

Summa skulder i jordbruket

3 278 700

±

992 200

 

 

13 508 300

±

2 301 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

3 290 600

±

1 792 900

 

 

4 464 600

±

2 350 600

 

Maskiner och inventarier

13 300

±

11 100

 

 

..

±

..

 

Övriga tillgångar

..

±

..

 

 

52 200

±

36 700

 

Summa tillgångar i skogsbruket

3 345 800

±

1 798 400

 

 

4 553 700

±

2 382 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 314 500

±

778 700

 

 

2 726 100

±

1 103 100