Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2016, kronor

11. Investments in agriculture and forestry per holding 2016, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

1 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

64

 

 

 

 

53

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

3 671

 

 

 

 

2 397

 

 

 

 

696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

156 400

±

81 600

 

 

247 200

±

120 500

 

535 800

±

299 100

 

Byggnader och byggnadsinventarier

34 300

±

27 100

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Markinventarier och markanläggningar

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

195 600

±

83 700

 

 

589 600

±

429 100

 

676 700

±

306 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

±

 

 

±

 

..

±

..

 


11. forts.

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

Riksområde 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

3 199

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

180

 

 

 

 

728

 

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

..

±

..

 

 

125 900

±

66 300

 

98 300

±

71 600

 

Byggnader och byggnadsinventarier

33 800

±

31 300

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Markinventarier och markanläggningar

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

82 200

±

60 300

 

 

259 400

±

195 700

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 


11. forts.

Riksområde

Riksområde 2

 

Riksområde 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

 

 

17

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

829

 

 

 

 

155

 

 

 

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

188 700

±

85 300

 

 

..

±

..

 

120 700

±

110 700

 

Byggnader och byggnadsinventarier

189 900

±

131 400

 

 

17 800

±

9 800

 

68 700

±

45 100

 

Markinventarier och markanläggningar

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

378 900

±

146 000

 

 

..

±

..

 

201 300

±

118 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 


11. forts.

Riksområde

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

58

 

 

 

 

91

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

648

 

 

 

 

1 913

 

 

 

 

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

84 100

±

48 100

 

 

151 900

±

49 200

 

572 700

±

77 400

 

Byggnader och byggnadsinventarier

..

±

..

 

 

143 000

±

91 300

 

591 700

±

180 800

 

Markinventarier och markanläggningar

±

 

 

..

±

..

 

10 400

±

5 400

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

174 200

±

136 200

 

 

299 800

±

100 100

 

1 174 800

±

199 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

..

±

..

 

 

..

±

..

 

10 400

±

6 800

 


 

 

11. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Köttdjur

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

Antal företag i urvalet

107

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

7 112

 

 

 

 

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

141 900

±

46 500

 

 

460 700

±

123 700

 

Byggnader och byggnadsinventarier

72 800

±

33 700

 

 

180 200

±

125 900

 

Markinventarier och markanläggningar

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

215 400

±

56 700

 

 

645 300

±

171 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

..

±

..

 

 

..

±

..

 


11. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Svin

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

221

 

 

 

 

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

168 500

±

53 500

 

 

603 000

±

196 300

 

Byggnader och byggnadsinventarier

..

±

..

 

 

748 400

±

404 700

 

Markinventarier och markanläggningar

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

441 200

±

317 100

 

 

1 387 700

±

464 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

..

±

..

 

 

±