Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket per företag 2016, kronor

12. Receipts in agriculture per holding 2016, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

 

 

 

 

Blandad veg.produktion

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

 

15 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

99 999

 

 

 

Antal företag i urvalet

62

 

 

 

 

27

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

2 996

 

 

 

 

989

 

 

 

 

1 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

526 100

±

270 900

 

 

2 748 400

±

1 040 500

 

333 000

±

161 400

 

Oljeväxter

42 900

±

30 700

 

 

362 200

±

127 100

 

26 100

±

18 400

 

Vall- och rotfruktsfröer

300

±

500

 

 

128 000

±

110 200

 

3 500

±

6 800

 

Matpotatis

300

±

500

 

 

14 400

±

20 500

 

55 700

±

74 600

 

Fabrikspotatis

±

 

 

±

 

5 800

±

11 400

 

Sockerbetor

12 100

±

7 800

 

 

93 100

±

82 100

 

35 300

±

25 500

 

Grovfoder och bete

-5 700

±

13 500

 

 

14 400

±

22 200

 

133 800

±

225 500

 

Övrig växtodling

51 700

±

30 300

 

 

208 300

±

149 500

 

44 700

±

34 900

 

Summa intäkter växtodling

627 800

±

311 400

 

 

3 568 800

±

1 126 400

 

637 900

±

368 000

 

därav naturauttag

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

2 100

±

61 000

 

 

115 900

±

213 400

 

-27 100

±

92 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

89 400

±

159 900

 

 

2 700

±

4 700

 

36 300

±

43 100

 

Mjölk

±

 

 

±

 

21 200

±

33 400

 

Svin

111 200

±

176 600

 

 

30 500

±

34 300

 

9 900

±

13 800

 

Fjäderfä och ägg

206 200

±

392 200

 

 

36 900

±

72 500

 

0

±

100

 

Övrig djurskötsel

7 200

±

12 800

 

 

1 500

±

2 100

 

38 800

±

62 600

 

Summa intäkter djurskötsel

413 900

±

435 100

 

 

71 600

±

83 100

 

106 100

±

80 800

 

därav naturauttag

.. 

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

35 100

±

46 200

 

 

2 700

±

3 100

 

20 400

±

21 400

 

 

 

 

 

 

 

 

±

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

193 400

±

79 400

 

 

1 405 000

±

1 141 900

 

286 000

±

213 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

137 800

±

66 300

 

 

506 800

±

83 500

 

100 300

±

34 700

 

Djurbidrag

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Miljöstöd

123 800

±

93 200

 

 

296 800

±

49 700

 

67 600

±

19 600

 

Övriga bidrag

10 000

±

8 400

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa direktersättningar/bidrag

280 500

±

174 100

 

 

811 600

±

130 700

 

185 400

±

68 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 515 600

±

672 500

 

 

5 857 000

±

2 219 500

 

1 215 300

±

581 200

 


 

12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

 

 

Länsgrupp 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

15 0000–

 

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

15 000–

99 999

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

 

 

139

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

215

 

 

 

 

1 495

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

-400

±

3 600

 

 

211 500

±

126 500

 

6 600

±

10 600

 

Oljeväxter

±

 

 

4 600

±

4 400

 

±

 

Vall- och rotfruktsfröer

±

 

 

±

 

±

 

Matpotatis

0

±

0

 

 

0

±

0

 

200

±

300

 

Fabrikspotatis

±

 

 

400

±

800

 

±

 

Sockerbetor

±

 

 

7 200

±

11 300

 

±

 

Grovfoder och bete

10 800

±

23 000

 

 

-20 500

±

20 500

 

-35 200

±

46 700

 

Övrig växtodling

1 100

±

1 700

 

 

13 100

±

11 100

 

1 900

±

2 700

 

Summa intäkter växtodling

11 600

±

24 100

 

 

216 400

±

127 900

 

-26 600

±

54 400

 

därav naturauttag

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

-400

±

7 900

 

 

13 700

±

58 500

 

-46 400

±

44 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

54 800

±

12 100

 

 

461 700

±

130 200

 

94 500

±

55 900

 

Mjölk

193 300

±

108 400

 

 

773 500

±

192 000

 

175 100

±

123 700

 

Svin

±

 

 

3 300

±

4 700

 

±

 

Fjäderfä och ägg

±

 

 

0

±

0

 

-100

±

200

 

Övrig djurskötsel

400

±

900

 

 

500

±

4 000

 

2 400

±

4 700

 

Summa intäkter djurskötsel

248 400

±

119 200

 

 

1 239 100

±

275 100

 

271 900

±

168 400

 

därav naturauttag

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

1 900

±

19 700

 

 

81 000

±

46 100

 

44 900

±

50 500

 

 

 

 

 

 

 

 

±

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

125 700

±

69 500

 

 

311 600

±

262 700

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

29 600

±

15 100

 

 

190 600

±

43 600

 

42 900

±

9 000

 

Djurbidrag

14 900

±

6 800

 

 

73 600

±

15 600

 

18 400

±

6 000

 

Miljöstöd

21 200

±

14 700

 

 

191 000

±

63 200

 

32 500

±

9 700

 

Övriga bidrag

14 800

±

4 100

 

 

53 000

±

23 500

 

34 100

±

9 600

 

Summa direktersättningar/bidrag

80 500

±

36 800

 

 

508 100

±

122 000

 

127 900

±

25 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

466 200

±

114 800

 

 

2 275 200

±

571 400

 

432 700

±

259 800

 


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

 

 

12

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

961

 

 

 

 

127

 

 

 

 

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

166 700

±

171 200

 

 

..

±

..

 

-1 300

±

5 500

 

Oljeväxter

39 800

±

55 900

 

 

..

±

..

 

100

±

300

 

Vall- och rotfruktsfröer

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Matpotatis

100

±

100

 

 

..

±

..

 

200

±

200

 

Fabrikspotatis

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Sockerbetor

400

±

700

 

 

..

±

..

 

±

 

Grovfoder och bete

-900

±

12 100

 

 

..

±

..

 

106 600

±

127 300

 

Övrig växtodling

7 600

±

9 900

 

 

..

±

..

 

600

±

1 700

 

Summa intäkter växtodling

213 700

±

228 500

 

 

..

±

..

 

106 200

±

130 100

 

därav naturauttag

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

-48 900

±

48 800

 

 

..

±

..

 

20 900

±

83 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

423 000

±

204 100

 

 

..

±

..

 

481 100

±

261 400

 

Mjölk

627 500

±

230 500

 

 

..

±

..

 

1 042 100

±

446 800

 

Svin

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Fjäderfä och ägg

200

±

300

 

 

..

±

..

 

±

 

Övrig djurskötsel

4 200

±

8 800

 

 

..

±

..

 

1 600

±

2 700

 

Summa intäkter djurskötsel

1 054 900

±

286 300

 

 

..

±

..

 

1 524 700

±

506 000

 

därav naturauttag

400

±

300

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

28 200

±

27 600

 

 

..

±

..

 

234 400

±

246 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

144 700

±

47 700

 

 

..

±

..

 

91 000

±

56 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

139 700

±

40 300

 

 

..

±

..

 

196 800

±

45 800

 

Djurbidrag

61 200

±

20 100

 

 

..

±

..

 

396 100

±

180 400

 

Miljöstöd

126 800

±

34 500

 

 

..

±

..

 

145 800

±

34 700

 

Övriga bidrag

103 100

±

51 300

 

 

..

±

..

 

545 100

±

199 500

 

Summa direktersättningar/bidrag

430 800

±

126 500

 

 

..

±

..

 

1 283 800

±

365 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 844 000

±

568 600

 

 

..

±

..

 

3 005 700

±

806 800

 


 

12. forts.

Länsgrupp

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Köttdjur

 

 

 

Blandat

 

 

Storleksgrupp,

500 000–

 

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

 

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

88

 

 

 

 

123

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

756

 

 

 

 

6 162

 

 

 

 

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

1 891 500

±

2 961 500

 

 

42 500

±

20 800

 

373 900

±

132 100

 

Oljeväxter

685 100

±

1 111 300

 

 

11 600

±

16 800

 

73 500

±

41 700

 

Vall- och rotfruktsfröer

±

 

 

±

 

±

 

Matpotatis

2 700

±

4 900

 

 

0

±

0

 

223 200

±

188 800

 

Fabrikspotatis

1 900

±

3 400

 

 

±

 

80 200

±

78 100

 

Sockerbetor

1 600

±

3 000

 

 

±

 

16 700

±

12 600

 

Grovfoder och bete

1 242 200

±

2 072 200

 

 

6 100

±

11 200

 

14 700

±

33 400

 

Övrig växtodling

641 100

±

1 038 800

 

 

5 500

±

8 000

 

192 700

±

187 400

 

Summa intäkter växtodling

4 466 100

±

7 182 300

 

 

65 800

±

44 900

 

974 800

±

301 000

 

därav naturauttag

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

-345 200

±

660 600

 

 

-6 600

±

7 800

 

-56 100

±

77 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 522 600

±

739 300

 

 

304 000

±

68 500

 

876 100

±

487 500

 

Mjölk

4 750 700

±

2 126 900

 

 

3 000

±

3 600

 

69 000

±

128 400

 

Svin

100

±

100

 

 

9 100

±

13 200

 

240 900

±

240 800

 

Fjäderfä och ägg

0

±

0

 

 

0

±

100

 

500

±

1 100

 

Övrig djurskötsel

217 400

±

350 500

 

 

15 200

±

9 300

 

41 300

±

47 600

 

Summa intäkter djurskötsel

6 490 800

±

2 533 400

 

 

331 300

±

69 800

 

1 227 900

±

536 200

 

därav naturauttag

300

±

300

 

 

200

±

200

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

518 000

±

286 800

 

 

50 100

±

18 800

 

118 400

±

60 400

 

 

 

 

 

 

 

 

±

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

..

±

..

 

 

98 000

±

32 000

 

337 200

±

154 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

678 100

±

321 300

 

 

86 000

±

17 400

 

240 800

±

69 000

 

Djurbidrag

306 500

±

126 900

 

 

31 300

±

5 800

 

56 700

±

23 700

 

Miljöstöd

1 395 700

±

1 158 700

 

 

102 000

±

37 500

 

238 500

±

64 700

 

Övriga bidrag

429 000

±

126 300

 

 

61 200

±

18 000

 

60 500

±

37 700

 

Summa direktersättningar/bidrag

2 809 300

±

1 385 300

 

 

280 500

±

70 500

 

596 500

±

162 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

15 051 000

±

7 570 600

 

 

775 500

±

177 000

 

3 136 400

±

788 500