Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2016, kronor

13. Costs and results in agriculture per holding 2016, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg.produktion

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

 

15 000–

 

Felmarginal

 

standardiserade intäkter, euro

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

62

 

 

 

 

27

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

2 996

 

 

 

 

989

 

 

 

 

1 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Handelsgödsel

159 200

±

85 400

 

 

692 500

±

269 800

 

133 400

±

75 500

 

Bekämpningsmedel

48 700

±

17 800

 

 

359 300

±

131 900

 

46 100

±

18 100

 

Driv- och smörjmedel

102 000

±

40 100

 

 

498 400

±

215 700

 

84 100

±

50 100

 

Utsäde

69 100

±

30 200

 

 

272 800

±

102 600

 

52 400

±

19 600

 

Summa förnödenheter

523 000

±

245 400

 

 

1 859 300

±

660 500

 

339 400

±

158 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

36 900

±

12 400

 

 

64 700

±

33 200

 

36 700

±

15 600

 

Maskiner

71 500

±

39 500

 

 

325 900

±

135 400

 

53 800

±

26 700

 

Summa underhåll

108 400

±

46 900

 

 

390 600

±

145 900

 

90 500

±

33 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

28 300

±

11 500

 

 

87 100

±

39 100

 

29 800

±

14 700

 

Försäkringar

33 800

±

8 000

 

 

96 300

±

27 500

 

32 500

±

12 400

 

Personbil

16 500

±

6 700

 

 

44 200

±

31 600

 

33 300

±

31 800

 

Diverse kostnader växtodling

42 500

±

35 400

 

 

79 000

±

40 200

 

44 800

±

27 100

 

Diverse kostnader djurskötsel

8 400

±

6 400

 

 

..

±

..

 

9 100

±

8 200

 

Allmänna omkostnader

171 700

±

78 000

 

 

756 300

±

507 400

 

172 200

±

63 200

 

Summa driftskostnader

301 200

±

120 700

 

 

1 066 400

±

577 500

 

321 700

±

139 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

932 600

±

378 300

 

 

3 316 300

±

1 307 300

 

751 700

±

304 300

 

 

 

±

 

 

 

 

±

 

 

 

±

 

 

Arbetskostnad anställda

..

±

..

 

 

349 900

±

185 600

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader.

988 100

±

408 400

 

 

3 666 200

±

1 443 400

 

771 100

±

308 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto.

527 500

±

294 400

 

 

2 190 800

±

792 900

 

444 200

±

303 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

43 900

±

25 700

 

 

231 600

±

150 000

 

..

±

..

 

Markinventarier och markanl.

3 500

±

1 600

 

 

19 100

±

13 500

 

5 900

±

5 700

 

Maskiner

136 500

±

51 300

 

 

885 000

±

370 100

 

135 500

±

130 800

 

Summa avskrivningar

184 000

±

58 200

 

 

1 135 800

±

444 200

 

210 000

±

161 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto.

343 500

±

259 500

 

 

1 055 000

±

486 300

 

234 200

±

152 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

 

±

 

 

 

582 800

±

265 100

 

46 100

±

28 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto.

253 700

±

198 400

 

 

472 200

±

414 100

 

188 000

±

129 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

7 500

±

18 600

 

 

180 100

±

145 500

 

27 000

±

48 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats.

246 200

±

194 800

 

 

292 100

±

438 400

 

161 000

±

161 600

 


 

13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

 

 

Länsgrupp 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

Storleksgrupp,

15 000

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

15 000–99 999

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

 

 

139

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

215

 

 

 

 

1 495

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

57 900

±

30 700

 

 

240 100

±

57 200

 

101 800

±

62 200

 

Handelsgödsel

..

±

..

 

 

112 600

±

49 000

 

..

±

..

 

Bekämpningsmedel

..

±

..

 

 

32 300

±

19 100

 

..

±

..

 

Driv- och smörjmedel

14 700

±

5 200

 

 

115 300

±

32 100

 

36 200

±

11 200

 

Utsäde

..

±

 

 

51 500

±

16 600

 

11 900

±

7 600

 

Summa förnödenheter

84 900

±

47 500

 

 

552 000

±

129 200

 

167 000

±

67 500

 

 

 

±

 

 

 

 

±

 

 

 

±

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

13 100

±

2 800

 

 

57 000

±

29 100

 

20 900

±

14 300

 

Maskiner

39 200

±

9 500

 

 

132 400

±

28 800

 

30 400

±

8 800

 

Summa underhåll

52 300

±

9 600

 

 

189 400

±

46 800

 

51 200

±

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

11 600

±

5 500

 

 

44 800

±

10 500

 

21 100

±

5 600

 

Försäkringar

17 300

±

2 800

 

 

53 300

±

10 100

 

26 000

±

8 900

 

Personbil

..

±

..

 

 

22 800

±

12 400

 

..

±

..

 

Diverse kostnader växtodling

..

±

..

 

 

37 500

±

14 800

 

..

±

..

 

Diverse kostnader djurskötsel

25 100

±

19 400

 

 

101 200

±

24 300

 

..

±

..

 

Allmänna omkostnader

63 200

±

60 000

 

 

228 700

±

46 100

 

44 800

±

26 600

 

Summa driftskostnader

134 800

±

96 100

 

 

488 400

±

81 900

 

184 200

±

105 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

271 900

±

133 900

 

 

1 229 700

±

226 500

 

402 400

±

158 000

 

 

 

±

 

 

 

 

±

 

 

 

±

 

 

Arbetskostnad anställda

±

 

 

67 300

±

36 600

 

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader.

271 900

±

133 900

 

 

1 297 000

±

247 000

 

402 400

±

158 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostnad och finansiellt netto.

194 300

±

38 800

 

 

978 200

±

378 600

 

30 300

±

174 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

..

±

..

 

 

147 600

±

137 400

 

..

±

..

 

Markinventarier och markanl.

..

±

..

 

 

5 600

±

3 500

 

..

±

..

 

Maskiner

37 400

±

19 700

 

 

237 800

±

68 600

 

83 800

±

43 300

 

Summa avskrivningar

40 500

±

22 600

 

 

391 000

±

182 300

 

112 800

±

61 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto.

153 900

±

53 500

 

 

587 200

±

234 000

 

-82 500

±

168 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

..

±

..

 

 

127 900

±

69 600

 

7 700

±

5 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto.

148 200

±

58 700

 

 

459 300

±

222 100

 

-90 200

±

166 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

-8 100

±

10 500

 

 

8 100

±

30 500

 

-1 800

±

19 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats.

156 300

±

66 900

 

 

451 200

±

201 900

 

-88 300

±

168 800

 


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

100 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

 

 

12

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

961

 

 

 

 

127

 

 

 

 

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

244 000

±

75 100

 

 

..

±

..

 

455 400

±

232 700

 

Handelsgödsel

108 400

±

74 000

 

 

..

±

..

 

49 200

±

18 900

 

Bekämpningsmedel

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Driv- och smörjmedel

100 100

±

38 400

 

 

..

±

..

 

161 300

±

33 800

 

Utsäde

38 100

±

16 600

 

 

..

±

..

 

44 400

±

13 300

 

Summa förnödenheter

527 300

±

201 800

 

 

..

±

..

 

712 600

±

254 500

 

 

 

±

 

 

 

 

±

 

 

 

±

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

36 100

±

16 600

 

 

..

±

..

 

93 200

±

65 700

 

Maskiner

96 900

±

20 000

 

 

..

±

..

 

209 100

±

100 600

 

Summa underhåll

133 000

±

31 200

 

 

..

±

..

 

302 300

±

154 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

37 800

±

11 900

 

 

..

±

..

 

80 900

±

21 000

 

Försäkringar

44 100

±

11 800

 

 

..

±

..

 

70 400

±

13 200

 

Personbil

14 000

±

5 100

 

 

..

±

..

 

7 700

±

4 700

 

Diverse kostnader växtodling

52 300

±

29 100

 

 

..

±

..

 

80 300

±

17 600

 

Diverse kostnader djurskötsel

89 300

±

22 300

 

 

..

±

..

 

171 100

±

40 200

 

Allmänna omkostnader

186 400

±

51 800

 

 

..

±

..

 

283 700

±

117 200

 

Summa driftskostnader

423 800

±

99 300

 

 

..

±

..

 

693 900

±

175 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

1 084 100

±

318 400

 

 

..

±

..

 

1 708 800

±

538 100

 

 

 

±

 

 

 

 

±

 

 

 

±

 

 

Arbetskostnad anställda

61 000

±

47 200

 

 

..

±

..

 

155 000

±

92 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader.

1 145 100

±

341 200

 

 

..

±

..

 

1 863 800

±

549 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar , arrendekostnad och finansiellt netto.

698 900

±

243 200

 

 

..

±

..

 

1 142 000

±

417 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

58 400

±

21 700

 

 

..

±

..

 

209 100

±

174 900

 

Markinventarier och markanl.

2 200

±

1 400

 

 

..

±

..

 

1 900

±

1 000

 

Maskiner

208 600

±

122 100

 

 

..

±

..

 

241 600

±

49 800

 

Summa avskrivningar

269 100

±

129 800

 

 

..

±

..

 

452 600

±

197 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto.

429 800

±

162 700

 

 

..

±

..

 

689 300

±

335 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

66 700

±

32 100

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto.

363 100

±

135 900

 

 

..

±

..

 

597 200

±

301 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 300

±

13 200

 

 

..

±

..

 

53 200

±

44 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats.

361 800

±

125 600

 

 

..

±

..

 

544 000

±

289 500

 


 

13. forts.

Länsgrupp

Riket

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

 

 

Blandat

 

 

 

Storleksgrupp,

500 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

49 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

88

 

 

 

 

123

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

756

 

 

 

 

6 162

 

 

 

 

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

1 610 000

±

771 700

 

 

29 200

±

8 200

 

198 600

±

114 400

 

Handelsgödsel

358 700

±

236 000

 

 

24 100

±

6 600

 

174 200

±

64 300

 

Bekämpningsmedel

39 800

±

19 000

 

 

4 900

±

2 600

 

90 200

±

36 200

 

Driv- och smörjmedel

851 800

±

693 300

 

 

54 000

±

16 400

 

170 800

±

51 200

 

Utsäde

354 100

±

303 700

 

 

16 300

±

4 500

 

147 600

±

51 000

 

Summa förnödenheter

3 214 500

±

745 600

 

 

128 400

±

29 400

 

781 400

±

220 500

 

 

 

±

 

 

 

 

±

 

 

 

±

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

263 500

±

191 400

 

 

28 900

±

15 500

 

80 500

±

37 000

 

Maskiner

948 900

±

898 700

 

 

62 600

±

28 700

 

159 500

±

50 200

 

Summa underhåll

1 212 300

±

897 200