Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2016, kronor

14. Receipts, costs and results in forestry per holding 2016, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

 

Blandad veg.produktion

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

 

15 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

62

 

 

 

 

27

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

2 996

 

 

 

 

989

 

 

 

 

1 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga intäkter skogen

..

±

..

 

 

..

±

..

 

2 900

±

2 400

 

Summa intäkter skogen

71 400

±

69 400

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

1 900

±

1 300

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga kostnader skogen

1 000

±

900

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa kostnader skogen

2 900

±

2 000

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

68 500

±

68 800

 

 

5 800

±

11 000

 

16 100

±

17 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

62 900

±

68 100

 

 

-120 500

±

132 900

 

15 100

±

17 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

60 600

±

67 400

 

 

-121 400

±

133 000

 

14 900

±

17 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

12 500

±

9 800

 

 

38 600

±

59 500

 

45 800

±

64 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

48 100

±

62 100

 

 

-160 000

±

136 900

 

-30 800

±

69 400

 


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

 

 

Länsgrupp 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

15 000–

99 999

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

 

 

139

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

215

 

 

 

 

1 495

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

..

±

..

 

 

130 100

±

123 800

 

..

±

..

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

12 700

±

11 100

 

 

25 300

±

16 300

 

92 600

±

69 100

 

Övriga intäkter skogen

..

±

..

 

 

7 500

±

3 200

 

..

±

..

 

Summa intäkter skogen

40 100

±

36 600

 

 

162 800

±

126 700

 

106 400

±

75 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

..

±

..

 

 

22 000

±

18 400

 

..

±

..

 

Övriga kostnader skogen

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa kostnader skogen

..

±

..

 

 

25 300

±

18 800

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

39 500

±

36 600

 

 

137 500

±

122 100

 

87 800

±

74 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

±

 

 

3 200

±

2 500

 

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

39 500

±

36 600

 

 

134 300

±

122 400

 

87 800

±

74 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

9 500

±

7 500

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

30 000

±

38 100

 

 

119 700

±

122 100

 

87 200

±

74 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

1 600

±

3 800

 

 

42 600

±

20 300

 

-13 700

±

30 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

28 400

±

34 900

 

 

77 100

±

111 900

 

100 900

±

92 100

 


 

14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

100 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

499 999

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

 

 

12

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

961

 

 

 

 

127

 

 

 

 

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

45 900

±

26 600

 

 

..

±

..

 

39 400

±

27 300

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

14 500

±

9 900

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga intäkter skogen

8 800

±

6 300

 

 

..

±

..

 

3 100

±

2 300

 

Summa intäkter skogen

69 300

±

30 000

 

 

..

±

..

 

47 900

±

28 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

18 400

±

11 100

 

 

..

±

..

 

13 100

±

10 000

 

Övriga kostnader skogen

1 800

±

1 100

 

 

..

±

..

 

4 300

±

4 100

 

Summa kostnader skogen

20 100

±

11 200

 

 

..

±

..

 

17 400

±

12 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

49 100

±

24 900

 

 

..

±

..

 

30 500

±

22 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

48 100

±

24 700

 

 

..

±

..

 

30 300

±

22 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

4 500

±

3 600

 

 

..

±

..

 

1 400

±

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

43 600

±

25 200

 

 

..

±

..

 

29 000

±

22 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

8 200

±

12 000

 

 

..

±

..

 

-15 100

±

37 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

35 400

±

31 300

 

 

..

±

..

 

44 100

±

52 300

 


14. forts.

Riksområde

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

 

 

Blandat

 

 

 

Storleksgrupp,

500 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

 

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

88

 

 

 

 

123

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

756

 

 

 

 

6 162

 

 

 

 

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

67 900

±

61 900

 

 

65 700

±

33 600

 

56 700

±

39 500

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

..

±

..

 

 

29 600

±

19 000

 

..

±

..

 

Övriga intäkter skogen

8 800

±

7 700

 

 

13 100

±

10 700

 

..

±

..

 

Summa intäkter skogen

95 800

±

80 400

 

 

108 300

±

43 000

 

71 000

±

39 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

..

±

..

 

 

13 900

±

5 900

 

..

±

..

 

Övriga kostnader skogen

400

±

400

 

 

4 700

±

3 200

 

..

±

..

 

Summa kostnader skogen

87 700

±

85 900

 

 

18 600

±

7 000

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

8 000

±

112 700

 

 

89 700

±

38 900

 

47 500

±

28 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

-75 800

±

148 200

 

 

88 100

±

38 700

 

33 200

±

35 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

..

±

..

 

 

3 900

±

2 600

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

-88 100

±

153 600

 

 

84 200

±

38 800

 

29 100

±

33 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

58 500

±

42 100

 

 

7 100

±

5 100

 

37 400

±

21 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

-146 500

±

161 900

 

 

77 100

±

38 600

 

-8 300

±

33 900