Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Markanvändning 2016 per företag, hektar

15. Use of land per holding 2016, hectares

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

 

 

 

 

Blandad veg. produktion

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

 

15 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

62

 

 

 

 

27

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

2 996

 

 

 

 

989

 

 

 

 

1 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

77

±

34

 

 

295

±

92

 

45

±

18

 

Oljeväxter

4

±

2

 

 

39

±

12

 

3

±

2

 

Baljväxter

5

±

3

 

 

21

±

11

 

2

±

1

 

Sockerbetor

1

±

0

 

 

6

±

5

 

3

±

2

 

Potatis

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Slåtter- och betesvall

..

±

..

 

 

..

±

..

 

26

±

24

 

Frövall

..

±

..

 

 

14

±

11

 

..

±

..

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

±

 

 

±

 

±

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

2

±

1

 

 

11

±

5

 

..

±

..

 

Träda

7

±

3

 

 

14

±

7

 

4

±

3

 

Summa åker under eget bruk

106

±

44

 

 

414

±

104

 

84

±

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

32

±

14

 

 

16

±

16

 

..

±

..

 


15. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

 

 

Länsgrupp 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

15 000–99 999

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

 

 

139

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

215

 

 

 

 

1 495

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

..

±

..

 

 

54

±

19

 

8

±

8

 

Oljeväxter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Baljväxter

..

±

..

 

 

2

±

2

 

±

 

Sockerbetor

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Potatis

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Slåtter- och betesvall

16

±

5

 

 

60

±

15

 

25

±

7

 

Frövall

±

 

 

±

 

±

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

±

 

 

±

 

±

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Träda

..

±

..

 

 

8

±

5

 

..

±

..

 

Summa åker under eget bruk

21

±

10

 

 

127

±

29

 

34

±

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

3

±

1

 

 

28

±

16

 

7

±

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

25

±

8

 

 

57

±

19

 

90

±

56

 


15. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

100 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

 

 

12

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

961

 

 

 

 

127

 

 

 

 

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

36

±

24

 

 

..

±

..

 

25

±

10

 

Oljeväxter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Baljväxter

0

±

0

 

 

..

±

..

 

±

 

Sockerbetor

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 

Potatis

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Slåtter- och betesvall

46

±

7

 

 

..

±

..

 

141

±

51

 

Frövall

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Träda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

3

±

2

 

Summa åker under eget bruk

88

±

31

 

 

..

±

..

 

169

±

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

25

±

12

 

 

..

±

..

 

5

±

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

44

±

12

 

 

..

±

..

 

143

±

53

 


15. forts.

Länsgrupp

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Köttdjur

 

 

 

 

Blandat

 

 

 

Storleksgrupp,

500 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

 

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

88

 

 

 

 

123

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

756

 

 

 

 

6 162

 

 

 

 

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

..

±

..

 

 

13

±

4

 

73

±

23

 

Oljeväxter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

8

±

4

 

Baljväxter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

8

±

4

 

Sockerbetor

..

±

..

 

 

±

 

1

±

1

 

Potatis

..

±

..

 

 

..

±

..

 

6

±

4

 

Slåtter- och betesvall

334

±

193

 

 

37

±

6

 

46

±

20

 

Frövall

±

 

 

±

 

..

±

..

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

..

±

..

 

 

..

±

..

 

3

±

2

 

Träda

..

±

..

 

 

2

±

1

 

6

±

3

 

Summa åker under eget bruk

706

±

654

 

 

53

±

10

 

151

±

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

51

±

35

 

 

17

±

4

 

20

±

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

..

±

..

 

 

68

±

21

 

55

±

30