Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2016

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2016

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

 

 

Blandad veg.produktion

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

 

15 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

62

 

 

 

 

27

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

2 996

 

 

 

 

989

 

 

 

 

1 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,7

±

0,1

 

 

0,9

±

0,0

 

0,8

±

0,1

 

Medbrukare och anhöriga

0,5

±

0,3

 

 

0,9

±

0,2

 

0,2

±

0,2

 

Anställda

0,1

±

0,1

 

 

0,9

±

0,4

 

0,1

±

0,0

 

Summa AWU

1,3

±

0,4

 

 

2,8

±

0,5

 

1,0

±

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 355

±

242

 

 

2 184

±

384

 

1 525

±

267

 

Medbrukare och anhöriga

938

±

566

 

 

2 077

±

993

 

338

±

317

 

Regelbundet anställda

..

±

..

 

 

1 478

±

758

 

..

±

..

 

Tillfälligt anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa timmar i jordbruk

2 511

±

918

 

 

5 859

±

1 826

 

1 954

±

475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

60

±

34

 

 

..

±

..

 

28

±

26

 

Anställda

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

Summa timmar i skogsbruk

80

±

64

 

 

..

±

..

 

29

±

26

 


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

 

 

Länsgrupp 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

15 000–

99 999

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

 

 

139

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

215

 

 

 

 

1 495

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

±

0,0

 

 

1,0

±

0,0

 

1,0

±

0,0

 

Medbrukare och anhöriga

..

±

..

 

 

1,0

±

0,0

 

0,0

±

0,0

 

Anställda

±

 

 

0,0

±

0,0

 

±

 

Summa AWU

1,0

±

0,0

 

 

2,0

±

0,0

 

1,0

±

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 944

±

154

 

 

2 354

±

312

 

1 405

±

585

 

Medbrukare och anhöriga

..

±

..

 

 

1 479

±

592

 

405

±

317

 

Regelbundet anställda

±

 

 

303

±

184

 

±

 

Tillfälligt anställda

±

 

 

38

±

30

 

±

 

Summa timmar i jordbruk

2 237

±

442

 

 

4 174

±

831

 

1 810

±

419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

112

±

46

 

 

71

±

30

 

..

±

..

 

Anställda

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa timmar i skogsbruk

112

±

46

 

 

73

±

30

 

253

±

195

 


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

100 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

 

 

12

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

961

 

 

 

 

127

 

 

 

 

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

±

0,1

 

 

..

±

..

 

1,0

±

0,1

 

Medbrukare och anhöriga

0,5

±

0,2

 

 

..

±

..

 

0,6

±

0,3

 

Anställda

0,1

±

0,1

 

 

..

±

 

 

0,2

±

0,2

 

Summa AWU

1,6

±

0,4

 

 

..

±

..

 

1,8

±

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 212

±

349

 

 

..

±

..

 

2 489

±

287

 

Medbrukare och anhöriga

1 015

±

438

 

 

..

±

..

 

1 244

±

632

 

Regelbundet anställda

204

±

161

 

 

..

±

..

 

392

±

375

 

Tillfälligt anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

 

±

 

 

Summa timmar i jordbruk

3 459

±

713

 

 

..

±

..

 

4 166

±

904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

80

±

48

 

 

..

±

..

 

23

±

23

 

Anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa timmar i skogsbruk

81

±

48

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 


17. forts.

Länsgrupp

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Köttdjur

 

 

 

 

Blandat

 

 

 

Storleksgrupp,

500 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

88

 

 

 

 

123

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

756

 

 

 

 

6 162

 

 

 

 

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,8

±

0,2

 

 

0,7

±

0,1

 

0,9

±

0,1

 

Medbrukare och anhöriga

1,7

±

1,1

 

 

0,2

±

0,1

 

0,6

±

0,2

 

Anställda

2,9

±

2,0

 

 

..

±

..

 

0,4

±

0,3

 

Summa AWU

5,4

±

2,2

 

 

1,0

±

0,1

 

2,0

±

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 082

±

694

 

 

1 483

±

150

 

2 176

±

306

 

Medbrukare och anhöriga

3 710

±

2 418

 

 

355

±

97

 

1 331

±

484

 

Regelbundet anställda

5 849

±

4 609

 

 

..

±

..

 

547

±

351

 

Tillfälligt anställda

188

±

136

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa timmar i jordbruk

11 830

±

4 496

 

 

1 901

±

238

 

4 263

±

885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

..

±

..

 

 

120

±

44

 

36

±

21

 

Anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa timmar i skogsbruk

42

±

37

 

 

147

±

55

 

39

±

23