Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Andel annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket (OGA) med uppdelning på personalkategorier 2016

18. Proportion of and working hours in other gainful activity by types of labour force 2016

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg.produktion

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

 

15 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

62

 

 

 

 

27

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

2 996

 

 

 

 

989

 

 

 

 

1 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, andel annan inkomstbringande verksamhet (OGA av AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

±

0,1

 

 

0,3

±

0,1

 

0,1

±

0,1

 

Medbrukare och anhöriga

0,0

±

0,0

 

 

0,3

±

0,3

 

..

±

..

 

Anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa andel OGA

0,2

±

0,1

 

 

0,9

±

0,7

 

0,1

±

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, annan inkomstbringande verksamhet, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

199

±

94

 

 

487

±

214

 

222

±

181

 

Medbrukare och anhöriga

56

±

50

 

 

530

±

519

 

..

±

..

 

Regelbundet anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Tillfälligt anställda

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa timmar OGA

264

±

125

 

 

1 640

±

1 300

 

234

±

182

 


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

 

 

Länsgrupp 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

15 000–

99 999

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

 

 

139

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

215

 

 

 

 

1 495

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, andel annan inkomstbringande verksamhet (OGA av AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,0

±

0,0

 

 

0,0

±

0,0

 

..

±

..

 

Medbrukare och anhöriga

..

±

..

 

 

0,0

±

0,0

 

±

 

Anställda

±

 

 

0,0

±

0,0

 

±

 

Summa andel OGA

0,0

±

0,0

 

 

0,1

±

0,0

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, annan inkomstbringande verksamhet, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

55

±

46

 

 

76

±

52

 

..

±

..

 

Medbrukare och anhöriga

..

±

..

 

 

19

±

12

 

..

±

..

 

Regelbundet anställda

±

 

 

10

±

10

 

±

 

Tillfälligt anställda

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Summa timmar OGA

55

±

46

 

 

110

±

63

 

..

±

..

 


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

100 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

 

 

12

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

961

 

 

 

 

127

 

 

 

 

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, andel annan inkomstbringande verksamhet (OGA av AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

±

0,0

 

 

..

±

..

 

0,0

±

0,0

 

Medbrukare och anhöriga

0,0

±

0,0

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa andel OGA

0,1

±

0,0

 

 

..

±

..

 

0,0

±

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, annan inkomstbringande verksamhet, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

84

±

50

 

 

..

±

..

 

44

±

41

 

Medbrukare och anhöriga

34

±

28

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Regelbundet anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Tillfälligt anställda

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Summa timmar OGA

123

±

52

 

 

..

±

..

 

62

±

46

 


18. forts.

Länsgrupp

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Köttdjur

 

 

 

 

Blandat

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

88

 

 

 

 

123

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

758

 

 

 

 

6 162

 

 

 

 

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, andel annan inkomstbringande verksamhet (OGA av AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,0

±

0,0

 

 

0,1

±

0,0

 

0,1

±

0,0

 

Medbrukare och anhöriga

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa andel OGA

0,4

±

0,3

 

 

0,1

±

0,0

 

0,2

±

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats, annan inkomstbringande verksamhet, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

38

±

29

 

 

122

±

45

 

149

±

77

 

Medbrukare och anhöriga

181

±

177

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Regelbundet anställda

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Tillfälligt anställda

..

±

..

 

 

±

 

±

 

Summa timmar OGA

628

±

544

 

 

140

±

52

 

357

±

278