Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

19. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2016, kronor

19. Values of different real assets at the end of the fiscal year per holding 2016, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

 

Blandad veg.produktion

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

 

15 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

62

 

 

 

 

27

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

2 996

 

 

 

 

989

 

 

 

 

1 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

475 700

±

170 500

 

 

466 500

±

275 600

 

380 600

±

272 800

 

Lager produkter

406 500

±

242 800

 

 

1 176 700

±

484 300

 

253 700

±

195 700

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

±

 

 

..

±

..

 

14 600

±

12 000

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

882 100

 

248 100

 

 

1 647 500

 

569 300

 

649 000

 

317 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

..

±

..

 

 

10 800

±

10 400

 

..

±

..

 

Maskiner

1 229 400

±

461 500

 

 

7 942 700

±

3 334 100

 

..

±

..

 

Värde på jordbruks-

fastighet

7 795 300

±

1 383 400

 

 

25 562 400

±

19 356 000

 

9 204 000

±

1 645 100

 

Summa övriga tillgångar

9 066 800

±

1 469 600

 

 

33 515 900

±

20 389 100

 

10 395 200

±

2 438 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

9 949 000

±

1 440 700

 

 

35 163 500

±

20 546 200

 

11 044 200

±

2 408 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 727 400

±

674 200

 

 

10 769 600

±

6 719 100

 

2 599 700

±

903 700

 

Kortfristiga skulder

256 000

±

148 200

 

 

2 108 600

±

1 339 100

 

227 200

±

155 600

 

Summa skulder i jordbruket

1 983 500

±

763 000

 

 

12 878 200

±

7 549 900

 

2 826 900

±

1 010 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

3 141 400

±

1 174 500

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Maskiner och inventarier

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga tillgångar

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa tillgångar i skogsbruket

3 193 000

 

1 200 600

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

911 100

±

477 000

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 


19. forts.                                                              

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

 

 

Länsgrupp 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

15 000–

99 999

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

 

 

139

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

215

 

 

 

 

1 495

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

435 200

±

186 400

 

 

635 700

±

220 900

 

193 500

±

133 300

 

Lager produkter

121 000

±

41 700

 

 

780 100

±

198 100

 

108 100

±

63 400

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

±

 

 

..

±

..

 

14 400

±

11 100

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

556 300

±

149 100

 

 

1 432 700

±

334 300

 

316 100

±

171 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

82 700

±

36 700

 

 

365 400

±

63 100

 

110 100

±

57 900

 

Maskiner

336 800

±

177 500

 

 

2 079 200

±

623 200

 

585 800

±

278 800

 

Värde på jordbruks-

fastighet

1 517 900

±

719 000

 

 

7 230 800

±

2 390 300

 

1 458 600

±

677 000

 

Summa övriga tillgångar

1 937 400

±

884 800

 

 

9 675 300

±

2 758 300

 

2 154 600

±

881 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

2 493 700

±

762 800

 

 

11 108 000

±

2 907 900

 

2 470 600

±

961 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

..

±

..

 

 

2 668 700

±

1 761 200

 

425 400

±

363 800

 

Kortfristiga skulder

30 400

±

9 700

 

 

328 700

±

158 300

 

103 700

±

71 400

 

Summa skulder i jordbruket

..

±

..

 

 

2 997 400

±

1 762 100

 

529 000

±

378 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

3 261 000

±

1 299 000

 

 

5 932 600

±

1 962 800

 

7 359 600

±

4 420 000

 

Maskiner och inventarier

95 200

±

74 600

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga tillgångar

82 700

±

63 200

 

 

58 000

±

53 100

 

43 300

±

40 700

 

Summa tillgångar i skogsbruket

3 439 000

±

1 422 300

 

 

6 136 100

±

2 007 100

 

7 408 000

±

4 423 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

..

±

..

 

 

2 684 800

±

1 155 100

 

1 393 000

±

1 008 600

 


19. forts.                                                              

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

100 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

 

 

12

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

961

 

 

 

 

127

 

 

 

 

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

702 400

±

366 900

 

 

..

±

..

 

210 900

±

80 200

 

Lager produkter

543 300

±

258 200

 

 

..

±

..

 

512 700

±

140 900

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

11 600

±

11 200

 

 

..

±

..

 

92 300

±

66 700

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 257 300

±

392 800

 

 

..

±

..

 

815 800

±

163 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

265 200

±

87 800

 

 

..

±

..

 

658 500

±

323 800

 

Maskiner

1 791 800

±

1 117 900

 

 

..

±

..

 

1 867 400

±

442 500

 

Värde på jordbruks-

fastighet

4 038 000

±

1 220 800

 

 

..

±

..

 

3 554 400

±

2 146 500

 

Summa övriga tillgångar

6 094 900

±

1 774 700

 

 

..

±

..

 

6 080 300

±

2 555 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

7 352 200

±

1 783 800

 

 

..

±

..

 

6 896 200

±

2 579 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 273 100

±

536 700

 

 

..

±

..

 

2 289 200

±

1 646 500

 

Kortfristiga skulder

164 300

±

65 500

 

 

..

±

..

 

323 100

±

187 200

 

Summa skulder i jordbruket

1 437 400

±

581 100

 

 

..

±

..

 

2 612 200

±

1 725 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

3 604 500

±

955 000

 

 

..

±

..

 

4 671 700

±

1 894 400

 

Maskiner och inventarier

44 700

±

36 400

 

 

..

±

..

 

13 500

±

10 500

 

Övriga tillgångar

 

±

 

 

 

..

±

..

 

15 100

±

10 000

 

Summa tillgångar i skogsbruket

3 758 000

±

1 015 200

 

 

..

±

..

 

4 700 300

±

1 897 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 088 000

±

462 400

 

 

..

±

..

 

1 630 500

±

1 278 500

 


19. forts.

Länsgrupp

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Köttdjur

 

 

 

 

Blandat

 

 

 

Storleksgrupp,

500 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 000

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

88

 

 

 

 

123

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

756

 

 

 

 

6 162

 

 

 

 

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

461 700

±

303 400

 

 

504 300

±

118 500

 

518 700

±

251 900

 

Lager produkter

4 521 600

±

2 706 900

 

 

205 600

±

32 100

 

777 200

±

315 700

 

Köpta produktions- och bidragsrätter

..

±

..

 

 

20 400

±

16 800

 

..

±

..

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

5 101 500

±

2 499 600

 

 

730 300

±

121 000

 

1 343 300

±

475 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

1 884 000

±

910 700

 

 

185 900

±

41 900

 

280 900

±

108 000

 

Maskiner

8 700 400

±

7 008 200

 

 

763 000

±

158 000

 

2 774 400

±

696 600

 

Värde på jordbruks-

fastighet

9 897 200

±

3 704 400

 

 

3 223 900

±

634 900

 

8 046 200

±

1 921 700

 

Summa övriga tillgångar

20 481 600

±

7 122 600

 

 

4 172 800

±

695 800

 

11 101 500

±

2 098 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar i jordbruket

25 583 100

±

9 375 000

 

 

4 903 100

±

718 100

 

12 444 700

±

2 212 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

10 101 400

±

3 192 400

 

 

649 200

±

291 900

 

3 289 200

±

1 231 100

 

Kortfristiga skulder

..

±

..

 

 

96 800

±

32 500

 

434 600

±

266 900

 

Summa skulder i jordbruket

15 531 400

±

8 101 700

 

 

745 900

±

307 400

 

3 723 800

±

1 300 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde på skogsfastighet

7 685 800

±

7 311 700

 

 

5 808 900

±

1 647 400

 

4 072 100

±

2 709 100

 

Maskiner och inventarier

..

±

..

 

 

39 000

±

26 500

 

..

±

..

 

Övriga tillgångar

..

±

..

 

 

95 000

±

47 300

 

..

±

..

 

Summa tillgångar i skogsbruket

7 876 200

±

7 545 000

 

 

5 942 900

±

1 668 600

 

4 144 100

±

2 710 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

3 640 000

±

2 971 600

 

 

789 100

±

214 600

 

1 751 200

±

893 700

 


 

20. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2016, kronor

20. Investments in agriculture and forestry per holding 2016, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

 

 

 

 

Blandad veg produktion

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

 

15 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

99 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

62

 

 

 

 

27

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

2 996

 

 

 

 

989

 

 

 

 

1 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

218 700

±

123 200

 

 

1 543 100

±

1 151 800

 

155 500

±

135 600

 

Byggnader och byggnadsinventarier

..

±

..

 

 

553 800

±

366 100

 

25 600

±

16 900

 

Markinventarier och markanläggningar

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

355 700

±

228 200

 

 

2 117 000

±

1 316 500

 

187 500

±

138 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

±

 

 

±

 

±

 


20. forts.                                                              

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

 

 

Länsgrupp 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

15 000–

Felmarginal

 

100 000–

 

Felmarginal

 

15 000–99 999

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

15

 

 

 

 

139

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

215

 

 

 

 

1 495

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

..

±

..

 

 

252 900

±

142 500

 

21 700

±

18 000

 

Byggnader och byggnadsinventarier

11 400

±

4 700

 

 

137 400

±

76 400

 

..

±

..

 

Markinventarier och markanläggningar

±

 

 

2 000

±

1 800

 

±

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

..

±

..

 

 

392 300

±

190 400

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

±

 

 

..

±

..

 

±

 


20. forts.                                                              

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

100 000–

Felmarginal

 

15 000–

 

Felmarginal

 

 

100 000–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

 

99 999

 

 

 

 

499 999

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

 

 

12

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2013, 2014)

961

 

 

 

 

127

 

 

 

 

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

183 500

±

121 800

 

 

..

±

..

 

670 600

±

485 600

 

Byggnader och byggnadsinventarier

145 300

±

89 400

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Markinventarier och markanläggningar

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

329 800

±

147 900

 

 

..

±

..

 

1 047 300

±

979 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 


20. forts.

Länsgrupp

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Köttdjur

 

 

 

 

Blandat

 

 

 

Storleksgrupp,

500 000–

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardiserad intäkt, euro

 

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

88

 

 

 

 

123

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

756

 

 

 

 

6 162

 

 

 

 

647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

..

±

..

 

 

113 700

±

33 600

 

541 300

±

241 000

 

Byggnader och byggnadsinventarier

..

±

..

 

 

62 800

±

28 100

 

98 600

±

58 100

 

Markinventarier och markanläggningar

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

2 971 500

±

1 824 500

 

 

176 900

±

41 600

 

646 000

±

259 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..