Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kronor

2. Receipts and costs in milk production 2015 and 2016. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

16

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

218

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

23 300

±

15 200

 

9 700

±

30 100

Intäkter djurskötsel

513 700

±

78 500

 

466 700

±

92 400

Intäkter direktersättningar

138 800

±

24 000

 

157 000

±

38 100

Övriga intäkter

25 900

±

11 000

 

55 600

±

48 200

Summa intäkter jordbruk

701 700

±

93 100

 

689 000

±

154 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

56 800

±

16 100

 

48 200

±

15 900

Kostnader djurskötsel

193 000

±

32 400

 

162 100

±

35 500

Arbetskostnad för anställda

..

±

..

 

±

Underhåll

52 100

±

11 600

 

64 000

±

28 100

Övriga driftskostnader

162 500

±

30 900

 

187 500

±

64 500

Summa driftskostnader

470 600

±

75 200

 

461 800

±

95 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

231 200

±

54 300

 

227 200

±

76 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

67 600

±

25 100

 

81 800

±

33 000

Arrendekostnader

9 300

±

5 600

 

14 700

±

8 800

Räntenetto

-1 500

±

5 300

 

2 400

±

14 000

Summa övriga kostnader

75 400

±

27 700

 

98 900

±

40 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

155 800

±

53 600

 

128 200

±

68 500


2. forts.

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

835

 

 

 

728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

118 200

±

64 700

 

94 500

±

42 000

Intäkter djurskötsel

1 135 100

±

126 000

 

1 252 000

±

182 000

Intäkter direktersättningar

272 100

±

28 700

 

286 500

±

35 500

Övriga intäkter

78 900

±

28 400

 

103 100

±

49 700

Summa intäkter jordbruk

1 604 300

±

165 200

 

1 736 000

±

207 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

146 600

±

30 700

 

159 800

±

30 100

Kostnader djurskötsel

400 200

±

63 200

 

426 400

±

65 400

Arbetskostnad för anställda

49 200

±

42 600

 

37 200

±

31 700

Underhåll

116 900

±

34 900

 

112 900

±

23 800

Övriga driftskostnader

337 400

±

44 400

 

359 000

±

48 100

Summa driftskostnader

1 050 200

±

130 500

 

1 095 300

±

118 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

554 100

±

102 500

 

640 700

±

139 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

202 800

±

56 100

 

211 400

±

65 200

Arrendekostnader

36 500

±

14 400

 

33 600

±

10 900

Räntenetto

9 100

±

13 200

 

19 600

±

17 300

Summa övriga kostnader

248 400

±

62 900

 

264 500

±

76 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

305 700

±

112 000

 

376 200

±

100 400


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

366

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

21 700

±

18 100

 

5 900

±

28 100

Intäkter djurskötsel

380 900

±

84 700

 

455 700

±

117 400

Intäkter direktersättningar

137 600

±

25 300

 

166 800

±

28 800

Övriga intäkter

59 000

±

46 200

 

41 600

±

33 900

Summa intäkter jordbruk

599 200

±

110 900

 

670 100

±

136 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

60 800

±

21 300

 

53 400

±

15 800

Kostnader djurskötsel

161 600

±

43 000

 

185 200

±

48 100

Arbetskostnad för anställda

0

±

0

 

..

±

..

Underhåll

61 200

±

17 600

 

75 400

±

17 900

Övriga driftskostnader

164 400

±

34 400

 

183 700

±

32 700

Summa driftskostnader

447 900

±

78 700

 

500 100

±

83 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

151 200

±

55 000

 

169 900

±

65 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

74 700

±

30 500

 

87 500

±

26 100

Arrendekostnader

9 200

±

3 900

 

8 300

±

3 100

Räntenetto

-15 700

±

9 700

 

-12 000

±

7 500

Summa övriga kostnader

68 200

±

31 100

 

83 900

±

29 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

83 000

±

68 100

 

86 100

±

68 200


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

37

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

900

 

 

 

829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

39 700

±

26 600

 

16 400

±

38 500

Intäkter djurskötsel

1 081 400

±

129 200

 

1 443 200

±

226 400

Intäkter direktersättningar

277 000

±

26 600

 

334 800

±

39 800

Övriga intäkter

104 200

±

43 100

 

112 900

±

48 400

Summa intäkter jordbruk

1 502 200

±

165 200

 

1 907 400

±

241 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

102 000

±

19 600

 

121 800

±

23 400

Kostnader djurskötsel

476 000

±

70 200

 

552 800

±

95 700

Arbetskostnad för anställda

..

±

..

 

86 800

±

73 200

Underhåll

117 500

±

19 600

 

159 400

±

44 000

Övriga driftskostnader

329 500

±

48 500

 

380 000

±

53 900

Summa driftskostnader

1 066 200

±

148 600

 

1 300 800

±

214 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

436 000

±

102 100

 

606 600

±

95 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

190 600

±

35 700

 

239 000

±

47 300

Arrendekostnader

31 900

±

7 700

 

35 200

±

14 800

Räntenetto

-16 900

±

9 300

 

-11 000

±

14 300

Summa övriga kostnader

205 600

±

38 600

 

263 200

±

61 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

230 300

±

102 100

 

343 500

±

84 800


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

17

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

184

 

 

 

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

6 000

±

14 900

 

13 500

±

14 800

Intäkter djurskötsel

325 500

±

74 600

 

362 000

±

69 900

Intäkter direktersättningar

277 500

±

39 900

 

314 600

±

51 700

Övriga intäkter

41 400

±

37 900

 

31 400

±

21 500

Summa intäkter jordbruk

650 300

±

121 800

 

721 500

±

108 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

43 100

±

23 100

 

54 000

±

20 200

Kostnader djurskötsel

135 400

±

35 600

 

160 500

±

40 900

Arbetskostnad för anställda

..

±

..

 

±

Underhåll

45 700

±

12 900

 

63 700

±

13 100

Övriga driftskostnader

162 800

±

31 600

 

182 400

±

27 700

Summa driftskostnader

401 100

±

74 200

 

460 600

±

54 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

249 200

±

90 500

 

260 900

±

81 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

107 700

±

39 400

 

101 600

±

34 900

Arrendekostnader

..

±

..

 

..

±

..

Räntenetto

-17 600

±

9 200

 

-12 100

±

7 900

Summa övriga kostnader

92 100

±

38 400

 

97 300

±

39 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

157 100

±

89 400

 

163 600

±

69 300


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

20

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

374

 

 

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

24 700

±

21 700

 

-10 800

±

34 700

Intäkter djurskötsel

898 900

±

104 900

 

932 700

±

148 200

Intäkter direktersättningar

634 500

±

62 600

 

677 100

±

74 600

Övriga intäkter

109 300

±

43 400

 

87 000

±

73 400

Summa intäkter jordbruk

1 667 400

±

144 600

 

1 686 100

±

223 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

76 000

±

18 000

 

83 700

±

22 500

Kostnader djurskötsel

430 700

±

64 400

 

448 200

±

69 200

Arbetskostnad för anställda

86 700

±

72 800

 

84 800

±

52 100

Underhåll

102 300

±

26 200

 

101 500

±

23 900

Övriga driftskostnader

397 900

±

64 000

 

411 800

±

53 900

Summa driftskostnader

1 093 600

±

135 000

 

1 129 900

±

122 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

573 900

±

136 000

 

556 200

±

155 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

194 500

±

42 400

 

200 500

±

41 200

Arrendekostnader

15 500

±

12 600

 

11 100

±

10 500

Räntenetto

-11 600

±

11 700

 

-9 700

±

11 100

Summa övriga kostnader

198 500

±

42 600

 

201 900

±

43 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

375 400

±

142 500

 

354 300

±

141 600


 

 

2. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

54

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

768

 

 

 

648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

18 400

±

10 300

 

8 800

±

16 300

Intäkter djurskötsel

405 600

±

49 400

 

436 600

±

64 300

Intäkter direktersättningar

171 500

±

16 800

 

199 100

±

21 400

Övriga intäkter

45 300

±

23 900

 

43 100

±

21 800

Summa intäkter jordbruk

640 700

±

65 800

 

687 600

±

82 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

55 400

±

12 400

 

52 000

±

10 000

Kostnader djurskötsel

164 300

±

24 000

 

172 900

±

27 000

Arbetskostnad för anställda

..

±

..

 

..

±

..

Underhåll

54 900

±

9 500

 

69 400

±

12 100

Övriga driftskostnader

163 500

±

20 100

 

184 500

±

24 900

Summa driftskostnader

443 200

±

46 600

 

479 900

±

49 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

197 600

±

37 300

 

207 700

±

42 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

80 600

±

18 700

 

89 200

±

17 700

Arrendekostnader

7 500

±

2 500

 

10 000

±

3 400

Räntenetto

-12 100

±

5 300

 

-8 000

±

5 700

Summa övriga kostnader

76 000

±

19 100

 

91 300

±

20 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

121 600

±

41 700

 

116 300

±

41 500


2. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

92

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

2 109

 

 

 

1 913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

68 300

±

28 400

 

41 100

±

23 900

Intäkter djurskötsel

1 070 400

±

76 600

 

1 274 000

±

122 800

Intäkter direktersättningar

338 500

±

19 500

 

380 900

±

26 000

Övriga intäkter

95 000

±

22 800

 

104 300

±

31 400

Summa intäkter jordbruk

1 572 200

±

99 500

 

1 800 200

±

137 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

115 200

±

15 100

 

129 100

±

15 800

Kostnader djurskötsel

437 700

±

40 600

 

484 800

±

49 800

Arbetskostnad för anställda

52 500

±

30 000

 

67 500

±

35 100

Underhåll

114 600

±

16 900

 

130 700

±

21 500

Övriga driftskostnader

344 800

±

29 400

 

377 900

±

31 300

Summa driftskostnader

1 064 700

±

85 100

 

1 190 100

±

105 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

507 600

±

64 200

 

610 100

±

73 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

196 200

±

28 000

 

221 200

±

33 100

Arrendekostnader

30 800

±

7 000

 

30 000

±

7 800

Räntenetto

-5 600

±

6 900

 

900

±

9 200

Summa övriga kostnader

221 400

±

30 900

 

252 100

±

40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

286 100

±

67 100

 

358 000

±

59 200


 

 

2. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp i

5 600

 

Felmarginal

5 600

Felmarginal

standardtimmar

 

 

 

 

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

233

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

1 072

 

 

 

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

163 900

±

46 800

 

117 900

±

47 300

Intäkter djurskötsel

4 239 400

±

570 800

 

4 826 900

±

641 800

Intäkter direktersättningar

1 100 300

±

105 400

 

1 184 800

±

121 000

Övriga intäkter

364 600

±

67 800

 

388 600

±

76 400

Summa intäkter jordbruk

5 868 300

±

705 100

 

6 518 100

±

768 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

328 400

±

37 000

 

337 800

±

38 500

Kostnader djurskötsel

1 679 600

±

310 600

 

1 743 600

±

286 800

Arbetskostnad för anställda

549 500

±

117 500

 

616 600

±

125 300

Underhåll

362 400

±

38 300

 

398 300

±

43 200

Övriga driftskostnader

1 050 900

±

105 100

 

1 141 800

±

125 700

Summa driftskostnader

3 970 900

±

547 700

 

4 238 100

±

559 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

1 897 400

±

200 900

 

2 280 000

±

234 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

792 600

±

73 300

 

833 100

±

74 200

Arrendekostnader

252 000

±

47 500

 

278 100

±

48 600

Räntenetto

89 600

±

22 600

 

81 200

±

23 800

Summa övriga kostnader

1 134 200

±

116 900

 

1 192 400

±

117 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

763 200

±

120 900

 

1 087 600

±

148 200