Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kronor

3. Receipts and costs in beef and pig production 2015 and 2016. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Storleksgrupp i

800

 

Felmarginal

800

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

115

 

 

 

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

7 188

 

 

 

7 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

42 300

±

20 900

 

57 600

±

28 700

 

Intäkter djurskötsel

255 900

±

43 000

 

388 300

±

49 000

 

Intäkter direktersättningar

248 800

±

26 200

 

274 800

±

25 500

 

Övriga intäkter

125 300

±

41 300

 

133 200

±

48 400

 

Summa intäkter jordbruk

672 300

±

95 100

 

854 000

±

101 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

73 200

±

16 900

 

73 900

±

15 400

 

Kostnader djurskötsel

59 600

±

15 500

 

67 500

±

20 500

 

Arbetskostnad för anställda

13 700

±

10 000

 

15 100

±

13 500

 

Underhåll

71 900

±

10 700

 

76 400

±

10 300

 

Övriga driftskostnader

201 400

±

23 600

 

236 600

±

30 000

 

Summa driftskostnader

419 800

±

53 000

 

469 500

±

59 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

252 600

±

59 000

 

384 400

±

61 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

120 700

±

19 000

 

134 600

±

20 500

 

Arrendekostnader

17 700

±

6 200

 

25 500

±

7 700

 

Räntenetto

-2 300

±

6 300

 

-4 400

±

6 500

 

Summa övriga kostnader

136 100

±

24 200

 

155 700

±

26 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

116 400

±

50 400

 

228 700

±

50 400

 


3. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

47

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

390

 

 

 

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

124 900

±

54 400

 

87 400

±

57 600

Intäkter djurskötsel

965 900

±

161 800

 

1 154 200

±

135 300

Intäkter direktersättningar

666 900

±

63 000

 

719 800

±

91 500

Övriga intäkter

349 300

±

135 300

 

327 200

±

124 800

Summa intäkter jordbruk

2 106 900

±

213 300

 

2 288 700

±

216 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

214 200

±

38 700

 

199 100

±

34 800

Kostnader djurskötsel

241 900

±

67 500

 

204 700

±

53 900

Arbetskostnad för anställda

70 800

±

40 200

 

53 400

±

37 300

Underhåll

178 100

±

26 300

 

197 100

±

36 500

Övriga driftskostnader

518 800

±

58 900

 

523 800

±

57 900

Summa driftskostnader

1 223 900

±

135 400

 

1 178 100

±

128 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

883 100

±

132 000

 

1 110 600

±

131 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

327 800

±

43 700

 

363 100

±

54 400

Arrendekostnader

99 600

±

26 600

 

96 500

±

24 400

Räntenetto

28 300

±

19 300

 

31 500

±

17 500

Summa övriga kostnader

455 700

±

61 800

 

491 000

±

64 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

427 400

±

122 500

 

619 500

±

123 500


 

3. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Svin

 

Storleksgrupp i

1 600

 

 

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

5 599

 

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

31

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

241

 

 

 

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

225 000

±

98 700

 

261 100

±

89 800

 

Intäkter djurskötsel

2 078 000

±

434 900

 

2 127 200

±

313 600

 

Intäkter direktersättningar

206 400

±

44 200

 

254 400

±

41 800

 

Övriga intäkter

185 600

±

64 500

 

187 900

±

117 600

 

Summa intäkter jordbruk

2 695 000

±

491 500

 

2 830 700

±

409 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

182 500

±

59 900

 

193 900

±

45 700

 

Kostnader djurskötsel

1 131 000

±

265 000

 

1 028 800

±

187 400

 

Arbetskostnad för anställda

83 900

±

53 500

 

84 000

±

41 800

 

Underhåll

145 300

±

31 300

 

179 000

±

41 100

 

Övriga driftskostnader

403 700

±

70 600

 

457 500

±

91 300

 

Summa driftskostnader

1 946 400

±

359 600

 

1 943 200

±

284 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

748 600

±

192 200

 

887 400

±

209 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

275 000

±

63 000

 

306 300

±

89 300

 

Arrendekostnader

43 100

±

25 500

 

62 000

±

25 000

 

Räntenetto

40 300

±

49 400

 

29 500

±

34 300

 

Summa övriga kostnader

358 300

±

95 100

 

397 800

±

127 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

390 300

±

157 600

 

489 600

±

207 000

 


3. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Svin

 

Storleksgrupp i

5 600

 

 

 

Felmarginal

5 600

Felmarginal

 

standardtimmar

 

 

 

 

 

 

 

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

48

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

189

 

 

 

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

790 100

±

298 000

 

488 000

±

134 000

 

Intäkter djurskötsel

6 119 600

±

1 045 600

 

7 243 200

±

1 304 000

 

Intäkter direktersättningar

687 100

±

114 200

 

803 000

±

160 200

 

Övriga intäkter

408 100

±

218 300

 

299 300

±

111 600

 

Summa intäkter jordbruk

8 004 900

±

1 253 800

 

8 833 400

±

1 467 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

514 900

±

122 000

 

481 800

±

89 200

 

Kostnader djurskötsel

2 912 500

±

570 100

 

3 049 200

±

584 200

 

Arbetskostnad för anställda

797 100

±

244 200

 

847 600

±

267 500

 

Underhåll

356 600

±

61 400

 

401 600

±

72 200

 

Övriga driftskostnader

1 026 000

±

175 800

 

1 010 400

±

164 100

 

Summa driftskostnader

5 607 200

±

933 100

 

5 790 700

±

955 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

2 397 700

±

431 700

 

3 042 700

±

586 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

860 900

±

170 800

 

874 300

±

185 100

 

Arrendekostnader

347 700

±

152 800

 

357 900

±

153 000

 

Räntenetto

250 400

±

65 800

 

207 200

±

67 300

 

Summa övriga kostnader

1 459 000

±

311 200

 

1 439 500

±

319 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

938 700

±

299 700

 

1 603 200

±

435 000