Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket per företag 2016, kronor

4. Receipts in agriculture per holding 2016, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

1 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

64

 

 

 

 

52

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

3 671

 

 

 

 

2 397

 

 

 

 

696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

268 000

±

40 500

 

 

589 600

±

102 400

 

1 122 400

±

214 800

 

Oljeväxter

35 400

±

12 700

 

 

66 300

±

26 200

 

237 500

±

78 400

 

Vall- och rotfruktsfröer

0

±

0

 

 

10 000

±

10 700

 

75 300

±

69 400

 

Matpotatis

5 000

±

9 000

 

 

76 800

±

72 900

 

347 000

±

263 900

 

Fabrikspotatis

2 300

±

4 400

 

 

44 700

±

38 600

 

18 100

±

34 800

 

Sockerbetor

25 400

±

12 600

 

 

37 700

±

25 300

 

217 600

±

117 100

 

Grovfoder och bete

8 800

±

8 200

 

 

18 700

±

14 000

 

27 500

±

27 900

 

Övrig växtodling

28 600

±

14 000

 

 

234 100

±

139 000

 

323 000

±

197 400

 

Summa intäkter växtodling

373 500

±

47 700

 

 

1 077 800

±

187 600

 

2 368 300

±

424 100

 

därav naturauttag

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

-16 900

±

16 600

 

 

-9 800

±

22 600

 

8 100

±

103 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

8 500

±

9 300

 

 

13 800

±

14 500

 

40 800

±

53 500

 

Mjölk

±

 

 

±

 

±

 

Svin

20 900

±

29 500

 

 

25 100

±

48 900

 

139 800

±

192 700

 

Fjäderfä och ägg

0

±

0

 

 

35 600

±

69 000

 

23 500

±

39 100

 

Övrig djurskötsel

2 700

±

2 900

 

 

3 900

±

4 600

 

9 700

±

13 800

 

Summa intäkter djurskötsel

32 100

±

32 700

 

 

78 400

±

87 700

 

213 700

±

233 000

 

därav naturauttag

±

 

 

±

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

700

±

4 000

 

 

-1 600

±

11 700

 

17 300

±

26 100

 

 

 

 

 

 

 

 

±

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

276 700

±

111 300

 

 

332 700

±

139 100

 

579 500

±

266 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

79 000

±

6 900

 

 

156 800

±

14 000

 

316 000

±

51 000

 

Djurbidrag

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Miljöstöd

48 900

±

5 900

 

 

105 000

±

15 100

 

214 100

±

51 500

 

Övriga bidrag

..

±

..

 

 

26 400

±

13 200

 

..

±

..

 

Summa direktersättningar/bidrag

134 700

±

16 400

 

 

289 000

±

32 100

 

546 500

±

92 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

817 000

±

133 000

 

 

1 778 000

±

263 200

 

3 708 000

±

567 400

 


 

4. forts.

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

Riksområde 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

3 199

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

180

 

 

 

 

728

 

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

15 300

±

19 300

 

 

75 600

±

37 000

 

6 500

±

7 500

 

Oljeväxter

±

 

 

11 100

±

12 500

 

±

 

Vall- och rotfruktsfröer

±

 

 

±

 

±

 

Matpotatis

0

±

100

 

 

±

 

0

±

0

 

Fabrikspotatis

±

 

 

±

 

±

 

Sockerbetor

±

 

 

6 200

±

10 700

 

±

 

Grovfoder och bete

-13 800

±

18 500

 

 

-3 300

±

12 500

 

-1 500

±

26 500

 

Övrig växtodling

8 200

±

15 500

 

 

4 800

±

6 400

 

900

±

1 900

 

Summa intäkter växtodling

9 700

±

30 100

 

 

94 500

±

42 000

 

5 900

±

28 100

 

därav naturauttag

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

-27 200

±

23 700

 

 

-8 800

±

14 700

 

-13 000

±

14 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

90 100

±

22 600

 

 

313 200

±

59 400

 

100 800

±

38 100

 

Mjölk

376 500

±

80 500

 

 

936 800

±

146 000

 

353 000

±

88 400

 

Svin

±

 

 

2 500

±

4 800

 

±

 

Fjäderfä och ägg

±

 

 

0

±

0

 

200

±

400

 

Övrig djurskötsel

100

±

200

 

 

-400

±

800

 

1 700

±

2 500

 

Summa intäkter djurskötsel

466 700

±

92 400

 

 

1 252 000

±

182 000

 

455 700

±

117 400

 

därav naturauttag

..

±

..

 

 

500

±

400

 

600

±

600

 

därav lagerförändring

-59 400

±

58 000

 

 

51 700

±

44 000

 

-12 300

±

27 900

 

 

 

 

 

 

 

 

±

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

55 600

±

48 200

 

 

103 100

±

49 700

 

41 600

±

33 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

64 300

±

18 200

 

 

108 600

±

13 400

 

54 900

±

10 000

 

Djurbidrag

24 900

±

3 700

 

 

58 200

±

5 400

 

28 500

±

5 200

 

Miljöstöd

52 900

±

16 400

 

 

87 800

±

19 900

 

45 400

±

13 500

 

Övriga bidrag

14 900

±

8 300

 

 

31 800

±

17 500

 

38 100

±

9 400

 

Summa direktersättningar/bidrag

157 000

±

38 100

 

 

286 500

±

35 500

 

166 800

±

28 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

689 000

±

154 300

 

 

1 736 000

±

207 500

 

670 100

±

136 100

 


 

4. forts.

Riksområde

Riksområde 2

 

Riksområde 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

 

 

17

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

829

 

 

 

 

155

 

 

 

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

12 100

±

14 000

 

 

4 600

±

8 400

 

5 600

±

6 400

 

Oljeväxter

±

 

 

±

 

±

 

Vall- och rotfruktsfröer

±

 

 

2 000

±

3 800

 

±

 

Matpotatis

0

±

0

 

 

0

±

100

 

0

±

100

 

Fabrikspotatis

2 100

±

3 900

 

 

±

 

±

 

Sockerbetor

±

 

 

±

 

±

 

Grovfoder och bete

200

±

34 000

 

 

2 500

±

6 200

 

-14 800

±

35 100

 

Övrig växtodling

1 900

±

3 500

 

 

4 300

±

5 800

 

-1 700

±

2 200

 

Summa intäkter växtodling

16 400

±

38 500

 

 

13 500

±

14 800

 

-10 800

±

34 700

 

därav naturauttag

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

-7 300

±

30 900

 

 

2 700

±

8 500

 

-24 400

±

33 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

341 000

±

53 800

 

 

67 300

±

16 500

 

166 400

±

52 000

 

Mjölk

1 087 700

±

191 800

 

 

294 800

±

58 800

 

765 800

±

107 600

 

Svin

11 200

±

21 500

 

 

±

 

±

 

Fjäderfä och ägg

0

±

0

 

 

-100

±

100

 

±

 

Övrig djurskötsel

3 300

±

4 500

 

 

0

±

0

 

600

±

800

 

Summa intäkter djurskötsel

1 443 200

±

226 400

 

 

362 000

±

69 900

 

932 700

±

148 200

 

därav naturauttag

900

±

600

 

 

..

±

 

..

±

..

 

därav lagerförändring

70 900

±

35 700

 

 

2 100

±

29 200

 

30 700

±

23 200

 

 

 

 

 

 

 

 

±

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

112 900

±

48 400

 

 

31 400

±

21 500

 

87 000

±

73 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

99 500

±

9 900

 

 

59 400

±

10 100

 

106 700

±

13 500

 

Djurbidrag

60 900

±

6 500

 

 

79 800

±

19 400

 

243 500

±

52 400

 

Miljöstöd

101 200

±

22 000

 

 

42 100

±

11 700

 

80 200

±

19 500

 

Övriga bidrag

73 200

±

12 800

 

 

133 200

±

25 000

 

246 700

±

26 600

 

Summa direktersättningar/bidrag

334 800

±

39 800

 

 

314 600

±

51 700

 

677 100

±

74 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 907 400

±

241 800

 

 

721 500

±

108 500

 

1 686 100

±

223 100

 


 

4. forts.

Riksområde

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

58

 

 

 

 

91

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

648

 

 

 

 

1 913

 

 

 

 

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 600

±

6 800

 

 

35 100

±

15 400

 

89 800

±

25 700

 

Oljeväxter

±

 

 

4 300

±

4 800

 

20 200

±

8 600

 

Vall- och rotfruktsfröer

500

±

900

 

 

±

 

±

 

Matpotatis

0

±

0

 

 

0

±

0

 

2 700

±

4 100

 

Fabrikspotatis

±

 

 

900

±

1 700

 

1 600

±

2 800

 

Sockerbetor

±

 

 

2 400

±

4 100

 

2 900

±

3 000

 

Grovfoder och bete

-4 000

±

13 800

 

 

-3 900

±

16 700

 

-8 600

±

31 800

 

Övrig växtodling

3 700

±

4 700

 

 

2 400

±

2 900

 

9 300

±

8 100

 

Summa intäkter växtodling

8 800

±

16 300

 

 

41 100

±

23 900

 

117 900

±

47 300

 

därav naturauttag

0

±

0

 

 

                  ..

±

..

 

100

±

100

 

därav lagerförändring

-13 300

±

9 900

 

 

-11 100

±

15 800

 

-23 500

±

31 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

89 800

±

19 800

 

 

297 500

±

33 800

 

1 004 200

±

120 300

 

Mjölk

345 800

±

50 200

 

 

969 400

±

101 500

 

3 808 500

±

566 100

 

Svin

±

 

 

5 800

±

9 400

 

2 000

±

3 400

 

Fjäderfä och ägg

100

±

200

 

 

0

±

0

 

0

±

0

 

Övrig djurskötsel

800

±

1 200

 

 

1 400

±

2 000

 

12 200

±

5 700

 

Summa intäkter djurskötsel

436 600

±

64 300

 

 

1 274 000

±

122 800

 

4 826 900

±

641 800

 

därav naturauttag

700

±

400

 

 

700

±

400

 

1 200

±

500

 

därav lagerförändring

-22 100

±

22 200

 

 

56 000

±

23 200

 

268 900

±

59 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

43 100

±

21 800

 

 

104 300

±

31 400

 

388 600

±

76 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

58 600

±

7 400

 

 

104 300

±

7 100

 

292 900

±

26 100

 

Djurbidrag

39 700

±

5 300

 

 

94 300

±

10 500

 

290 600

±

39 500

 

Miljöstöd

46 700

±

8 400

 

 

92 100

±

12 700

 

321 400

±

36 800

 

Övriga bidrag

54 100

±

7 800

 

 

90 100

±

10 000

 

280 000

±

39 500

 

Summa direktersättningar/bidrag

199 100

±

21 400

 

 

380 900

±

26 000

 

1 184 800

±

121 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

687 600

±

82 700

 

 

1 800 200

±

137 300

 

6 518 100

±

768 500

 


 

 

4. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Köttdjur

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

Antal företag i urvalet

107

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

7 112

 

 

 

 

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

33 800

±

15 200

 

 

78 200

±

39 500

 

Oljeväxter

2 600

±

3 600

 

 

13 500

±

14 300

 

Vall- och rotfruktsfröer

±

 

 

±

 

Matpotatis

100

±

100

 

 

±

 

Fabrikspotatis

±

 

 

±

 

Sockerbetor

±

 

 

2 400

±

4 400

 

Grovfoder och bete

18 100

±

19 100

 

 

-25 700

±

13 800

 

Övrig växtodling

3 000

±

2 400

 

 

19 000

±

14 700

 

Summa intäkter växtodling

57 600

±

28 700

 

 

87 400

±

57 600

 

därav naturauttag

..

±

..

 

 

±

 

därav lagerförändring

-1 500

±

7 200

 

 

-22 100

±

15 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

367 100

±

47 200

 

 

1 101 800

±

134 900

 

Mjölk

1 300

±

2 500

 

 

±

 

Svin

10 400

±

20 200

 

 

28 600

±

51 800

 

Fjäderfä och ägg