Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2016, kronor

5. Costs and results in agriculture per holding 2016, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

1 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

64

 

 

 

 

52

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

3 671

 

 

 

 

2 397

 

 

 

 

696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Handelsgödsel

94 900

±

14 900

 

 

192 100

±

26 500

 

449 900

±

96 300

 

Bekämpningsmedel

32 400

±

5 300

 

 

87 000

±

23 300

 

199 000

±

48 800

 

Driv- och smörjmedel

73 500

±

14 700

 

 

103 100

±

17 200

 

271 100

±

53 700

 

Utsäde

40 900

±

6 000

 

 

98 800

±

17 500

 

230 500

±

60 900

 

Summa förnödenheter

251 100

±

28 200

 

 

515 400

±

78 600

 

1 192 800

±

158 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

26 100

±

7 700

 

 

35 500

±

9 000

 

55 500

±

18 100

 

Maskiner

59 300

±

18 100

 

 

82 100

±

15 900

 

203 400

±

53 000

 

Summa underhåll

85 400

±

22 000

 

 

117 500

±

17 600

 

258 900

±

62 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

18 100

±

2 800

 

 

35 800

±

8 900

 

80 700

±

23 100

 

Försäkringar

24 800

±

3 800

 

 

35 100

±

6 200

 

69 100

±

6 800

 

Personbil

14 300

±

5 800

 

 

20 700

±

6 600

 

39 500

±

20 900

 

Diverse kostnader växtodling

20 100

±

7 400

 

 

57 200

±

23 200

 

123 500

±

60 400

 

Diverse kostnader djurskötsel

1 500

±

1 200

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Allmänna omkostnader

108 500

±

19 200

 

 

240 700

±

94 400

 

457 600

±

145 500

 

Summa driftskostnader

187 300

±

26 500

 

 

406 200

±

118 300

 

842 100

±

242 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

523 700

±

57 200

 

 

1 039 100

±

160 300

 

2 293 800

±

345 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

..

±

..

 

 

58 400

±

35 500

 

322 900

±

154 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader.

534 800

±

62 100

 

 

1 097 500

±

179 200

 

2 616 700

±

465 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar , arrendekostnad och finansiellt netto.

282 200

±

89 900

 

 

680 500

±

124 700

 

1 091 300

±

257 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

67 300

±

60 000

 

 

62 000

±

41 100

 

71 000

±

41 000

 

Markinventarier och markanl.

3 000

±

1 500

 

 

9 500

±

6 300

 

..

±

..

 

Maskiner

103 400

±

36 700

 

 

178 300

±

31 700

 

374 200

±

87 900

 

Summa avskrivningar

173 700

±

72 600

 

 

249 800

±

57 300

 

450 400

±

97 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto.

108 500

±

66 600

 

 

430 700

±

108 900

 

640 900

±

229 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

39 000

±

14 300

 

 

125 500

±

42 600

 

491 100

±

125 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto.

69 500

±

63 700

 

 

305 200

±

92 600

 

149 700

±

211 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

5 300

±

9 100

 

 

31 100

±

27 700

 

73 500

±

52 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats.

64 200

±

63 300

 

 

274 200

±

96 300

 

76 200

±

220 300

 


 

5. forts.

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

Riksområde 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

3 199

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

180

 

 

 

 

728

 

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

102 000

±

25 200

 

 

313 300

±

52 100

 

128 800

±

39 100

 

Handelsgödsel

21 500

±

7 300

 

 

82 000

±

19 800

 

18 800

±

7 100

 

Bekämpningsmedel

2 800

±

1 700

 

 

12 900

±

8 800

 

2 200

±

1 500

 

Driv- och smörjmedel

22 500

±

6 200

 

 

72 700

±

15 200

 

33 400

±

9 200

 

Utsäde

10 800

±

5 300

 

 

31 000

±

9 300

 

8 300

±

3 200

 

Summa förnödenheter

159 600

±

34 200

 

 

511 900

±

66 600

 

191 600

±

46 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

12 600

±

4 200

 

 

34 900

±

7 500

 

22 300

±

11 500

 

Maskiner

51 400

±

26 800

 

 

78 000

±

23 000

 

53 100

±

10 700

 

Summa underhåll

64 000

±

28 100

 

 

112 900

±

23 800

 

75 400

±

17 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

19 900

±

4 200

 

 

37 400

±

6 300

 

24 500

±

4 800

 

Försäkringar

19 500

±

5 100

 

 

41 500

±

8 200

 

27 800

±

4 300

 

Personbil

11 500

±

10 600

 

 

14 100

±

6 900

 

6 700

±

6 200

 

Diverse kostnader växtodling

13 000

±

6 300

 

 

33 900

±

12 000

 

24 000

±

9 400

 

Diverse kostnader djurskötsel

60 100

±

17 600

 

 

113 100

±

26 700

 

56 500

±

16 200

 

Allmänna omkostnader

114 200

±

54 900

 

 

193 300

±

40 800

 

91 300

±

27 900

 

Summa driftskostnader

238 200

±

64 900

 

 

433 300

±

56 400

 

230 800

±

38 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

461 800

±

95 100

 

 

1 058 100

±

110 600

 

497 700

±

80 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

±

 

 

37 200

±

31 700

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader.

461 800

±

95 100

 

 

1 095 300

±

118 400

 

500 100

±

83 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar , arrendekostnad och finansiellt netto.

227 200

±

76 200

 

 

640 700

±

139 400

 

169 900

±

65 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

11 800

±

6 200

 

 

61 100

±

36 400

 

16 800

±

10 600

 

Markinventarier och markanl.

..

±

..

 

 

4 300

±

2 300

 

200

±

200

 

Maskiner

69 800

±

31 100

 

 

146 000

±

42 400

 

70 400

±

21 800

 

Summa avskrivningar

81 800

±

33 000

 

 

211 400

±

65 200

 

87 500

±

26 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto.

145 400

±

61 700

 

 

429 300

±

102 000

 

82 500

±

67 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

14 700

±

8 800

 

 

33 600

±

10 900

 

8 300

±

3 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto.

130 700

±

62 100

 

 

395 800

±

98 700

 

74 100

±

68 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

2 400

±

14 000

 

 

19 600

±

17 300

 

-12 000

±

7 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats.

128 200

±

68 500

 

 

376 200

±

100 400

 

86 100

±

68 200

 


5. forts.

Riksområde

Riksområde 2

 

Riksområde 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

 

 

17

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

829

 

 

 

 

155

 

 

 

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

405 100

±

78 500

 

 

105 200

±

32 300

 

324 800

±

60 300

 

Handelsgödsel

52 000

±

12 300

 

 

19 000

±

16 900

 

27 800

±

13 000

 

Bekämpningsmedel

5 100

±

2 800

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Driv- och smörjmedel

72 000

±

12 900

 

 

38 500

±

9 500

 

70 800

±

12 600

 

Utsäde

21 600

±

4 700

 

 

19 100

±

7 700

 

20 700

±

6 700

 

Summa förnödenheter

555 900

±

86 900

 

 

183 300

±

30 900

 

449 700

±

64 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

51 800

±

23 400

 

 

14 400

±

5 600

 

23 900

±

7 800

 

Maskiner

107 600

±

24 900

 

 

49 200

±

12 500

 

77 600

±

21 700

 

Summa underhåll

159 400

±

44 000

 

 

63 700

±

13 100

 

101 500

±

23 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

44 700

±

6 700

 

 

27 600

±

3 900

 

46 800

±

6 500

 

Försäkringar

44 400

±

5 700

 

 

23 700

±

5 500

 

53 400

±

12 600

 

Personbil

9 600

±

5 200

 

 

11 000

±

7 700

 

16 700

±

8 300

 

Diverse kostnader växtodling

43 100

±

15 100

 

 

14 300

±

7 200

 

29 600

±

10 900

 

Diverse kostnader djurskötsel

147 700

±

23 600

 

 

55 400

±

12 000

 

123 400

±

17 700

 

Allmänna omkostnader

209 300

±

42 800

 

 

81 700

±

22 100

 

224 000

±

47 900

 

Summa driftskostnader

498 700

±

58 300

 

 

213 600

±

33 300

 

494 000

±

67 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostnad.

1 214 000

±

160 700

 

 

460 600

±

54 400

 

1 045 100

±

119 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

86 800

±

73 200

 

 

±

 

84 800

±

52 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader.

1 300 800

±

214 100

 

 

460 600

±

54 400

 

1 129 900

±

122 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar , arrendekostnad och finansiellt netto.

606 600

±

95 700

 

 

260 900

±

81 800

 

556 200

±

155 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

85 700

±

34 300

 

 

12 800

±

7 900

 

45 600

±

21 200

 

Markinventarier och markanl.

3 200

±

1 600

 

 

..

±

..

 

3 300

±

2 300

 

Maskiner

150 100

±

31 200

 

 

88 100

±

34 100

 

151 500

±

28 400

 

Summa avskrivningar

239 000

±

47 300

 

 

101 600

±

34 900

 

200 500

±

41 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto.

367 600

±

86 900

 

 

159 300

±

67 000

 

355 700

±

145 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

35 200

±

14 800

 

 

..

±

..

 

11 100

±

10 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto.

332 400

±

82 700

 

 

151 400

±

69 600

 

344 600

±

144 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

-11 000

±

14 300

 

 

-12 100

±

7 900

 

-9 700

±

11 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats.

343 500

±

84 800

 

 

163 600

±

69 300

 

354 300

±

141 600

 


 

5. forts.

Riksområde

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

58

 

 

 

 

91

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

648

 

 

 

 

1 913

 

 

 

 

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköpt fodermedel

115 600

±

21 500

 

 

354 900

±

40 800

 

1 369 400

±

245 600

 

Handelsgödsel

19 600

±

5 700

 

 

58 900

±

9 500

 

137 600

±

18 000

 

Bekämpningsmedel

2 200

±

1 000

 

 

8 200

±

4 000

 

25 500

±

5 800

 

Driv- och smörjmedel

31 500

±

5 300

 

 

72 000

±

8 400

 

240 100

±

26 400

 

Utsäde

11 600

±

2 800

 

 

25 000

±

4 300

 

80 100

±

9 900

 

Summa förnödenheter

180 600

±

25 200

 

 

519 100

±

46 800

 

1 852 700

±

284 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

17 700

±

5 800

 

 

40 100

±

10 600

 

116 800

±

18 600

 

Maskiner

51 700

±

9 600

 

 

90 600

±

14 400

 

281 500

±

31 700

 

Summa underhåll

69 400

±

12 100

 

 

130 700

±

21 500

 

398 300

±

43 200