Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2016, kronor. Receipts, costs and results in forestry per holding 2016, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

1 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

64

 

 

 

 

52

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

3 671

 

 

 

 

2 397

 

 

 

 

696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

26 300

±

25 300

 

 

39 500

±

35 000

 

..

±

..

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 

Övriga intäkter skogen

7 000

±

4 300

 

 

9 900

±

9 400

 

..

±

..

 

Summa intäkter skogen

40 800

±

30 400

 

 

83 100

±

58 900

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

5 900

±

4 300

 

 

11 900

±

10 100

 

7 300

±

6 700

 

Övriga kostnader skogen

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Summa kostnader skogen

7 600

±

5 200

 

 

18 000

±

17 600

 

7 600

±

6 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

33 200

±

28 100

 

 

65 100

±

47 500

 

25 000

±

39 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

..

±

..

 

 

..

±

..

 

32 200

±

24 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

27 200

±

29 600

 

 

62 400

±

48 100

 

-7 100

±

46 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

1 400

±

1 200

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

25 900

±

29 100

 

 

56 100

±

46 100

 

-8 100

±

46 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

8 800

±

6 500

 

 

17 400

±

16 000

 

31 600

±

24 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

17 100

±

27 900

 

 

38 700

±

52 000

 

-39 800

±

38 300

 


6. forts.

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

Riksområde 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

3 199

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

180

 

 

 

 

728

 

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

..

±

..

 

 

26 800

±

24 500

 

47 800

±

44 500

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

..

±

..

 

 

..

±

..

 

6 300

±

4 200

 

Övriga intäkter skogen

..

±

..

 

 

6 600

±

4 900

 

..

±

..

 

Summa intäkter skogen

..

±

..

 

 

52 300

±

35 200

 

57 700

±

44 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

900

±

900

 

 

2 600

±

1 600

 

8 300

±

7 300

 

Övriga kostnader skogen

..

±

..

 

 

800

±

800

 

..

±

..

 

Summa kostnader skogen

..

±

..

 

 

3 400

±

1 800

 

8 700

±

7 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

6 300

±

8 600

 

 

48 800

±

34 700

 

49 000

±

45 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

±

 

 

..

±

..

 

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

6 300

±

8 600

 

 

47 000

±

34 700

 

49 000

±

45 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

..

±

..

 

 

1 900

±

1 400

 

1 600

±

1 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

4 500

±

7 800

 

 

45 000

±

34 000

 

47 400

±

44 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

8 900

±

14 200

 

 

9 400

±

8 000

 

-1 900

±

8 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

-4 400

±

7 500

 

 

35 700

±

35 300

 

49 300

±

41 700

 


 

6. forts.

Riksområde

Riksområde 2

 

Riksområde 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

 

 

17

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

829

 

 

 

 

155

 

 

 

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

81 500

±

57 000

 

 

51 800

±

34 000

 

50 500

±

32 300

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

34 200

±

21 200

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga intäkter skogen

9 900

±

4 800

 

 

..

±

..

 

3 600

±

3 400

 

Summa intäkter skogen

125 700

±

60 000

 

 

61 100

±

32 800

 

73 900

±

42 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

21 900

±

8 500

 

 

..

±

..

 

18 400

±

17 800

 

Övriga kostnader skogen

3 900

±

2 500

 

 

1 600

±

1 100

 

..

±

..

 

Summa kostnader skogen

25 800

±

9 500

 

 

..

±

..

 

20 100

±

18 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

99 900

±

57 200

 

 

41 300

±

25 000

 

53 800

±

34 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

..

±

..

 

 

±

 

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

99 500

±

57 300

 

 

41 300

±

25 000

 

53 800

±

34 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

4 500

±

3 000

 

 

5 700

±

3 500

 

3 000

±

2 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

95 000

±

57 000

 

 

35 600

±

23 900

 

50 800

±

35 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

7 800

±

15 400

 

 

8 200

±

6 100

 

17 900

±

9 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

87 200

±

57 200

 

 

27 400

±

24 200

 

32 900

±

36 200

 


6. forts.

Riksområde

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

58

 

 

 

 

91

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

648

 

 

 

 

1 913

 

 

 

 

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

36 000

±

22 900

 

 

54 800

±

26 900

 

110 600

±

40 100

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

4 300

±

2 600

 

 

25 700

±

14 700

 

24 000

±

15 700

 

Övriga intäkter skogen

4 100

±

2 600

 

 

7 500

±

2 800

 

21 100

±

11 800

 

Summa intäkter skogen

44 400

±

22 700

 

 

87 900

±

30 200

 

155 700

±

47 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

8 600

±

5 900

 

 

13 900

±

5 000

 

47 600

±

27 100

 

Övriga kostnader skogen

700

±

400

 

 

2 300

±

1 300

 

2 700

±

1 500

 

Summa kostnader skogen

9 300

±

5 900

 

 

16 200

±

5 400

 

50 300

±

27 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

35 200

±

22 600

 

 

71 700

±

28 700

 

105 400

±

39 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

±

 

 

..

±

..

 

21 400

±

8 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

35 200

±

22 600

 

 

70 800

±

28 700

 

84 000

±

42 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

2 600

±

1 200

 

 

3 200

±

1 500

 

5 200

±

1 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

32 500

±

22 200

 

 

67 600

±

28 500

 

78 800

±

42 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

3 600

±

6 000

 

 

10 300

±

7 500

 

64 900

±

12 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

29 000

±

21 000

 

 

57 300

±

28 900

 

13 900

±

44 900

 


 

6. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Köttdjur

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

Antal företag i urvalet

107

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

7 112

 

 

 

 

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

43 100

±

19 300

 

 

17 600

±

13 400

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

52 800

±

31 900

 

 

12 300

±

8 000

 

Övriga intäkter skogen

8 400

±

3 600

 

 

7 700

±

4 600

 

Summa intäkter skogen

104 400

±

37 100

 

 

37 700

±

17 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

16 800

±

6 600

 

 

8 400

±

4 700

 

Övriga kostnader skogen

3 600

±

1 800

 

 

3 300

±

3 100

 

Summa kostnader skogen

20 400

±

7 500

 

 

11 700

±

6 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

84 000

±

32 200

 

 

26 000

±

17 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

..

±

..

 

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

80 900

±

31 500

 

 

6 500

±

30 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

5 000

±

2 200

 

 

11 400

±

9 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

75 900

±

30 900

 

 

-4 800

±

31 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

8 600

±

5 100

 

 

28 200

±

10 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

67 300

±

30 700

 

 

-33 000

±

31 700

 


6. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Svin

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

221

 

 

 

 

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

..

±

..

 

 

61 400

±

47 700

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

6 700

±

5 900

 

 

17 200

±

16 600

 

Övriga intäkter skogen

..

±

..

 

 

21 900

±

12 600

 

Summa intäkter skogen

81 600

±

73 900

 

 

100 500

±

53 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

22 200

±

17 600

 

 

26 600

±

15 300

 

Övriga kostnader skogen

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Summa kostnader skogen

25 700

±

18 900

 

 

28 100

±

16 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

55 900

±

55 700

 

 

72 400

±

47 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

±

 

 

9 600

±

7 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

55 900

±

55 700

 

 

62 900

±

47 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning maskiner och redskap i skogen

1 300

±

1 100

 

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto i skogen

54 600

±

55 300

 

 

59 200

±

47 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

23 800

±

16 400

 

 

47 400

±

22 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats

30 800

±

44 800

 

 

11 800

±

51 400