Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Markanvändning per företag 2016, hektar

7. Use of land per holding 2016, hectares

Riksområde

Riksområde 1

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

1 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

64

 

 

 

 

52

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

3 671

 

 

 

 

2  397

 

 

 

 

696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

40

±

4

 

 

80

±

11

 

137

±

27

 

Oljeväxter

4

±

1

 

 

7

±

3

 

26

±

9

 

Baljväxter

2

±

1

 

 

7

±

2

 

9

±

4

 

Sockerbetor

2

±

1

 

 

3

±

2

 

11

±

6

 

Potatis

..

±

..

 

 

3

±

2

 

4

±

4

 

Slåtter- och betesvall

7

±

2

 

 

10

±

4

 

17

±

10

 

Frövall

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

±

 

 

±

 

±

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

2

±

1

 

 

4

±

2

 

7

±

3

 

Träda

3

±

1

 

 

8

±

4

 

9

±

5

 

Summa åker under eget bruk

61

±

5

 

 

122

±

13

 

227

±

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

±

1

 

 

3

±

1

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

26

±

12

 

 

47

±

32

 

51

±

46

 


7. forts.

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

Riksområde 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

3 199

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

180

 

 

 

 

728

 

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8

±

4

 

 

27

±

6

 

7

±

3

 

Oljeväxter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Baljväxter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 

Sockerbetor

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Potatis

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

Slåtter- och betesvall

21

±

5

 

 

38

±

4

 

27

±

4

 

Frövall

±

 

 

±

 

±

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

±

 

 

±

 

±

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Träda

1

±

1

 

 

2

±

1

 

1

±

1

 

Summa åker under eget bruk

30

±

7

 

 

69

±

9

 

35

±

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

8

±

5

 

 

12

±

6

 

10

±

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

24

±

15

 

 

32

±

12

 

61

±

28

 


7. forts.

Riksområde

Riksområde 2

 

Riksområde 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

 

 

17

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

829

 

 

 

 

155

 

 

 

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

15

±

4

 

 

10

±

6

 

13

±

5

 

Oljeväxter

±

 

 

±

 

±

 

Baljväxter

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

Sockerbetor

±

 

 

±

 

±

 

Potatis

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Slåtter- och betesvall

44

±

5

 

 

32

±

5

 

63

±

7

 

Frövall

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

±

 

 

±

 

±

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

Träda

1

±

1

 

 

3

±

3

 

4

±

4

 

Summa åker under eget bruk

60

±

6

 

 

44

±

8

 

80

±

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

19

±

5

 

 

2

±

1

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

58

±

13

 

 

131

±

36

 

148

±

54

 


7. forts.

Riksområde

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

58

 

 

 

 

91

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

648

 

 

 

 

1 913

 

 

 

 

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8

±

2

 

 

19

±

3

 

51

±

7

 

Oljeväxter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

2

±

1

 

Baljväxter

..

±

..

 

 

0

±

0

 

2

±

1

 

Sockerbetor

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Potatis

0

±

0

 

 

..

±

..

 

0

±

0

 

Slåtter- och betesvall

26

±

3

 

 

45

±

3

 

133

±

11

 

Frövall

..

±

..

 

 

±

 

±

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

±

 

 

±

 

..

±

..

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

..

±

..

 

 

..

±

..

 

0

±

0

 

Träda

2

±

1

 

 

2

±

1

 

4

±

1

 

Summa åker under eget bruk

36

±

4

 

 

67

±

5

 

192

±

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

8

±

2

 

 

14

±

3

 

36

±

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

67

±

17

 

 

65

±

13

 

88

±

14

 


 

7. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Köttdjur

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

Antal företag i urvalet

107

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

7 112

 

 

 

 

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

11

±

2

 

 

27

±

5

 

Oljeväxter

..

±

..

 

 

2

±

1

 

Baljväxter

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Sockerbetor

±

 

 

..

±

..

 

Potatis

..

±

..

 

 

±

 

Slåtter- och betesvall

37

±

3

 

 

68

±

9

 

Frövall

±

 

 

±

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Träda

1

±

1

 

 

3

±

2

 

Summa åker under eget bruk

50

±

4

 

 

102

±

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

18

±

3

 

 

47

±

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

75

±

17

 

 

57

±

24

 


7. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Svin

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

221

 

 

 

 

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

55

±

10

 

 

121

±

28

 

Oljeväxter

3

±

2

 

 

13

±

5

 

Baljväxter

3

±

1

 

 

10

±

3

 

Sockerbetor

1

±

1

 

 

2

±

1

 

Potatis

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Slåtter- och betesvall

5

±

2

 

 

8

±

3

 

Frövall

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

±

 

 

±

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

1

±

1

 

 

2

±

2

 

Träda

3

±

1

 

 

4

±

2

 

Summa åker under eget bruk

71

±

12

 

 

162

±

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

1

±

1

 

 

4

±

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

39

±

21

 

 

70

±

51