Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Medelantal djur per företag 2016

8. Average number of livestock 2016

Riksområde

Riksområde 1

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

1 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

64

 

 

 

 

53

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

3 671

 

 

 

 

2 397

 

 

 

 

696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

±

 

 

±

 

±

 

Kor för uppfödning av kalvar

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga nöt 1 år och däröver

1

±

1

 

 

1

±

1

 

..

±

..

 

Kalvar under 1 år

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Smågrisar under 25 kg

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 

Baggar och lamm

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

±

0

 

 

..

±

..

 

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

Kycklingar av värphönsras

±

 

 

±

 

0

±

 

 


8. forts.

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

Riksområde 2

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

3 199

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

180

 

 

 

 

728

 

 

 

 

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

18

±

2

 

 

37

±

3

 

17

±

3

 

Kor för uppfödning av kalvar

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga nöt 1 år och däröver

11

±

2

 

 

31

±

5

 

13

±

3

 

Kalvar under 1 år

4

±

1

 

 

14

±

4

 

6

±

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

±

 

 

..

±

..

 

±

 

Smågrisar under 25 kg

±

 

 

±

 

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

Baggar och lamm

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Kycklingar av värphönsras

±

 

 

±

 

±

 


8. forts.

Riksområde

Riksområde 2

 

Riksområde 3

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

3 200–

 

Felmarginal

 

1 600–

 

Felmarginal

 

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

 

 

17

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

829

 

 

 

 

155

 

 

 

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

41

±

5

 

 

14

±

2

 

31

±

3

 

Kor för uppfödning av kalvar

..

±

..

 

 

±

 

..

±

..

 

Övriga nöt 1 år och däröver

31

±

5

 

 

11

±

3

 

19

±

3

 

Kalvar under 1 år

16

±

4

 

 

4

±

1

 

8

±

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

..

±

..

 

 

±

 

±

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

..

±

..

 

 

±

 

±

 

Smågrisar under 25 kg

..

±

..

 

 

±

 

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Baggar och lamm

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

..

±

..

 

 

±

 

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

..

±

..

 

 

..

±

..

 

±

 

Kycklingar av värphönsras

±

 

 

..

±

..

 

±

 


8. forts.

Riksområde

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

58

 

 

 

 

91

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

648

 

 

 

 

1 913

 

 

 

 

1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

16

±

2

 

 

37

±

3

 

137

±

18

 

Kor för uppfödning av kalvar

..

±

..

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Övriga nöt 1 år och däröver

12

±

2

 

 

28

±

3

 

89

±

8

 

Kalvar under 1 år

5

±

1

 

 

14

±

2

 

42

±

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

Smågrisar under 25 kg

±

 

 

..

±

..

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

..

±

..

 

 

..

±

..

 

3

±

2

 

Baggar och lamm

..

±

..

 

 

..

±

..

 

2

±

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

..

±

..

 

 

0

±

0

 

1

±

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

..

±

..

 

 

..

±

..

 

1

±

0

 

Kycklingar av värphönsras

..

±

..

 

 

±

 

±

 


 

8. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Köttdjur

 

 

 

Storleksgrupp,

800–

 

Felmarginal

 

3 200–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

3 199

 

 

 

 

5 599

 

 

 

Antal företag i urvalet

107

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

7 112

 

 

 

 

417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

..

±

..

 

 

±

 

Kor för uppfödning av kalvar

21

±

3

 

 

43

±

10

 

Övriga nöt 1 år och däröver

20

±

3

 

 

70

±

15

 

Kalvar under 1 år

11

±

2

 

 

32

±

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

±

 

 

±

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Smågrisar under 25 kg

..

±

..

 

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

2

±

1

 

 

4

±

4

 

Baggar och lamm

1

±

1

 

 

4

±

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

±

0

 

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

..

±

..

 

 

±

 

Kycklingar av värphönsras

±

 

 

±

 


8. forts.

Riksområde

Riket

 

Driftsinriktning

Svin

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600–

 

Felmarginal

 

5 600–

 

Felmarginal

 

standardtimmar

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2016)

221

 

 

 

 

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

±

 

 

±

 

Kor för uppfödning av kalvar

±

 

 

..

±

..

 

Övriga nöt 1 år och däröver

..

±

..

 

 

..

±

..

 

Kalvar under 1 år

..

±

..

 

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

57

±

14

 

 

307

±

100

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

813

±

260

 

 

1 810

±

342

 

Smågrisar under 25 kg

950

±

334

 

 

3 778

±

1 009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

3

±

3

 

 

..

±

..

 

Baggar och lamm

..

±

..

 

 

..

±

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

±

0

 

 

0

±

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

±

 

 

±

 

Kycklingar av värphönsras

±

 

 

±