Statens Jordbruksverk                                                        2                                                                    JO 40 SM 1901