Statens Jordbruksverk                                     29                                                     JO 42 SM 0101

 

 

 

 

 

 

Lars Persson, SCB, tfn 019-17-65 75
lars.g.persson@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom 19 november 2002.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.