Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

1. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar, hushåll samt genomsnittligt antal hushållsmedlemmar per hushåll 1999

2. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 1999

3. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 1999 med uppdelning på kvinnor och män

4. Nettoinkomst av näringsverksamhet 1999

5. Kapitalinkomster samt överskott och underskott av kapital 1999

6. Kapitalutgifter och avdrag samt nettoinkomst av kapital 1999

7. Skatter m.m.1999

8. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. 1999

9. Hushållsinkomst efter transfereringar 1999

10. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushåll, hushållsmedlemmar samt genomsnittligt antal hushållsmedlemmar per hushåll 1999. Län

11. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. 1999. Län

12. Hushållsinkomst efter transfereringar 1999. Län

13. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar, hushåll samt genomsnittligt antal hus­hållsmedlemmar per hushåll 1999 enligt IAHS "snäva definition" - preliminära resultat

14. Inkomster 1999 enligt IAHS definitioner - preliminära resultat

15. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, övriga negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst 1999 enligt IAHS definitioner - preliminära resultat

16. Antal hushållsmedlemmar och hushåll samt genomsnittligt antal hushållsmedlemmar per hushåll år 1999 för socioekonomiska grupper enligt IAHS definitioner - preliminära resultat

17. Inkomster för socioekonomiska grupper 1999 enligt IAHS definitioner - preliminära resultat

18. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, övriga negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst för socioekonomiska grupper 1999 enligt IAHS definitioner - preliminära resultat