Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar, hushåll samt genomsnittligt antal hushållsmedlemmar per hushåll 1999

1. Number of farmers and spouses with distribution on men and women, number of household members, households and average number of household members per household 1999

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Hushålls­medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

24 761

32 578

 

87 890

34 083

 

2,58

RO 2

22 962

30 405

 

81 559

32 064

 

2,54

RO 3

10 053

13 043

 

34 956

13 921

 

2,51

Hela riket

57 776

76 026

 

204 405

80 068

 

2,55

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

8 488

10 817

 

27 118

11 854

 

2,29

5,1- 10,0

11 019

14 400

 

36 566

15 586

 

2,35

10,1- 20,0

11 750

15 983

 

40 699

16 883

 

2,41

20,1- 30,0

6 686

9 119

 

24 126

9 435

 

2,56

30,1- 50,0

8 401

11 208

 

31 496

11 526

 

2,73

50,1-100,0

8 196

10 489

 

31 672

10 706

 

2,96

100,1-200,0

2 774

3 451

 

10 919

3 510

 

3,11

200,1-

462

559

 

1 809

568

 

3,18

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

12 649

17 081

 

44 573

17 718

 

2,52

Trädgårdsväxter

596

743

 

2 055

776

 

2,65

Jordbruks- och trädgårdsväxter

532

668

 

1 953

691

 

2,83

Mjölkkor

8 585

11 443

 

33 913

11 838

 

2,86

Köttdjur

8 362

11 469

 

30 420

11 859

 

2,57

Nötkreatur, blandat

1 198

1 628

 

4 519

1 682

 

2,69

Andra husdjur

2 835

3 287

 

9 870

3 493

 

2,83

Blandad husdjursskötsel

2 277

2 791

 

8 097

2 950

 

2,74

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

2 101

2 708

 

7 704

2 794

 

2,76

- mest husdjur

3 473

4 467

 

12 536

4 662

 

2,69

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

7 472

10 642

 

34 410

11 145

 

3,09

40-49 år

14 837

18 943

 

66 671

19 683

 

3,39

50-64 år

23 503

29 392

 

71 473

30 806

 

2,32

65- år

11 224

15 376

 

27 545

16 605

 

1,66