Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushåll, hushållsmedlemmar samt genomsnittligt antal hushållsmedlemmar per hushåll 1999. Län

10. Number of farmers and spouses with distribution on women and men, number of households, household members and average number of household members per household 1999. Counties

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Hushålls­medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 206

1 557

 

4 134

1 683

 

2,46

Uppsala

2 043

2 685

 

7 234

2 808

 

2,58

Södermanlands

1 554

1 966

 

5 424

2 087

 

2,60

Östergötlands

2 694

3 521

 

9 577

3 665

 

2,61

Jönköpings

3 234

4 238

 

12 063

4 407

 

2,74

Kronobergs

2 020

2 793

 

7 308

2 896

 

2,52

Kalmar

2 621

3 496

 

9 340

3 659

 

2,55

Gotlands

1 256

1 678

 

4 660

1 776

 

2,62

Blekinge

1 043

1 453

 

3 797

1 508

 

2,52

Skåne

6 873

9 040

 

24 302

9 406

 

2,58

Hallands

2 849

3 820

 

10 302

3 983

 

2,59

Västra Götalands

11 820

15 745

 

41 873

16 557

 

2,53

Värmland

3 268

4 209

 

11 053

4 569

 

2,42

Örebro

1 987

2 485

 

6 826

2 634

 

2,59

Västmanlands

1 689

2 231

 

6 005

2 336

 

2,57

Dalarnas

1 795

2 297

 

6 221

2 448

 

2,54

Gävleborgs

2 216

2 875

 

7 659

3 040

 

2,52

Västernorrlands

2 241

2 786

 

7 568

3 009

 

2,52

Jämtlands

1 543

2 092

 

5 617

2 244

 

2,50

Västerbottens

2 431

3 175

 

8 641

3 347

 

2,58

Norrbottens

1 393

1 884

 

4 801

2 006

 

2,39

Hela riket

57 776

76 026

 

204 405

80 068

 

2,55