Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. 1999. Län

Medeltal i kronor per hushåll

11. Household income before tax-free transfers and taxes etc.1999. Counties

Average per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av närings­verksamhet

 

Hushållsinkomst före skattefria positiva transfereringar

 

 

Nettoför­ändring av expansions­medel

Netto­inkomst av närings­verksamhet

Inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Netto­inkomst av kapital

Totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

48 930

 

791

45 499

215 106

4 170

29 510

286 735

Uppsala

57 291

 

-1 790

51 326

204 609

3 542

27 854

278 456

Södermanlands

54 837

 

307

57 632

202 820

4 384

30 255

286 629

Östergötlands

60 179

 

1 279

56 650

190 972

3 603

39 110

284 409

Jönköpings

51 487

 

740

47 918

216 948

3 226

39 714

302 094

Kronobergs

42 019

 

1 229

38 184

213 840

3 091

41 482

291 644

Kalmar

62 743

 

1 612

59 499

176 945

2 634

43 234

278 656

Gotlands

60 604

 

1 014

58 025

157 928

2 392

27 108

241 683

Blekinge

36 986

 

1 282

28 986

199 599

3 046

36 961

263 782

Skåne

54 719

 

1 417

48 943

200 142

4 147

39 520

285 875

Hallands

42 729

 

-71

37 399

199 994

3 467

30 545

264 400

Västra Götalands

38 804

 

879

33 628

221 544

3 590

25 280

277 740

Värmlands

27 595

 

-278

22 066

242 137

3 648

19 422

279 699

Örebro

47 348

 

-450

44 456

224 923

3 887

29 038

294 080

Västmanlands

52 775

 

69

49 032

220 463

4 094

32 303

297 773

Dalarnas

38 689

 

499

33 241

225 917

3 635

26 443

282 465

Gävleborgs

42 756

 

-343

37 327

220 052

3 232

26 527

280 331

Västernorrlands

33 893

 

132

27 629

248 849

4 038

25 463

298 035

Jämtlands

42 766

 

1 475

39 305

216 801

3 022

22 381

276 939

Västerbottens

36 593

 

63

31 579

257 129

4 280

26 545

311 035

Norrbottens

30 623

 

880

21 720

247 828

4 125

15 101

281 404

Hela riket

45 309

 

615

40 576

215 318

3 621

30 419

283 306