Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Hushållsinkomst efter transfereringar 1999. Län

Medeltal i kronor per hushåll

12. Household income after transfers 1999. Counties

Average per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m.

Transfereringar

 

Hushållsin­komst efter transfereringar

 

Positiva ej skattepliktiga transfereringar

Skatter och allmän pensionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Län

 

 

 

Stockholms

286 735

9 257

106 623

887

 

188 482

Uppsala

278 456

9 482

102 729

754

 

184 455

Södermanlands

286 629

10 376

102 884

1 114

 

193 007

Östergötlands

284 409

9 562

101 981

796

 

191 194

Jönköpings

302 094

10 547

104 903

728

 

207 010

Kronobergs

291 644

8 737

101 685

695

 

198 001

Kalmar

278 656

9 597

99 528

725

 

188 000

Gotlands

241 683

11 023

87 460

888

 

164 358

Blekinge

263 782

8 876

96 252

689

 

175 717

Skåne

285 875

9 921

100 144

926

 

194 726

Hallands

264 400

9 617

92 851

685

 

180 481

Västra Götalands

277 740

9 183

99 554

689

 

186 679

Värmlands

279 699

8 623

103 501

842

 

183 979

Örebro

294 080

9 480

107 241

991

 

195 328

Västmanlands

297 773

9 859

108 937

977

 

197 719

Dalarnas

282 465

9 454

102 064

826

 

189 028

Gävleborgs

280 331

9 053

100 780

840

 

187 764

Västernorrlands

298 035

9 601

108 909

912

 

197 816

Jämtlands

276 939

10 102

99 238

1 186

 

186 617

Västerbottens

311 035

9 810

112 166

915

 

207 764

Norrbottens

281 404

8 746

102 184

1 040

 

186 927

Hela riket

283 306

9 522

101 599

825

 

190 405