Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar, hushåll samt genomsnittligt antal hus­hållsmedlemmar per hushåll 1999 enligt IAHS "snäva definition" - preliminära resultat

13. Number of farmers and spouses with distribution on women and men, number of households, household members and average number of household members per household 1999 for the "narrow population" by IAHS - preliminary results

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Hushålls­medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

6 256

9 360

 

24 745

9 551

 

2,59

RO 2

4 202

6 488

 

17 115

6 632

 

2,58

RO 3

1 526

2 234

 

6 166

2 318

 

2,66

Hela riket

11 984

18 082

 

48 026

18 501

 

2,60

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

113

184

 

419

198

 

2,12

5,1- 10,0

304

596

 

1 241

625

 

1,99

10,1- 20,0

1 009

1 911

 

4 026

2 005

 

2,01

20,1- 30,0

1 304

2 326

 

5 256

2 371

 

2,22

30,1- 50,0

3 050

4 649

 

12 063

4 755

 

2,54

50,1-100,0

4 258

5 906

 

17 176

6 003

 

2,86

100,1-200,0

1 663

2 161

 

6 716

2 189

 

3,07

200,1-

283

349

 

1 129

355

 

3,18

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

1 835

3 169

 

9 284

3 242

 

2,86

40-49 år

3 567

5 335

 

17 605

5 434

 

3,24

50-64 år

5 278

7 561

 

17 243

7 755

 

2,22

65- år

1 151

1 574

 

2 861

1 617

 

1,77