Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Inkomster 1999 enligt IAHS definitioner - preliminära resultat

Medeltal i kronor per hushåll för "den snäva populationen" enligt IAHS

14. Incomes 1999 by the definitions of IAHS - preliminary results

Average per household for the "narrow population" by IAHS

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet, brutto

Kalkylerad inkomst av eget hem

Anställning

Kalkylerade sociala avgifter

Kapital­inkomster 1)

Sociala förmåner

Kod i IAHS

1a+1b

1c

2a

2c

3

5

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

214 916

35 408

49 716

20 882

12 022

39 414

RO 2

195 927

29 243

43 395

18 227

9 775

38 275

RO 3

223 521

24 789

45 588

19 124

8 259

44 891

Hela riket

209 187

31 868

46 933

19 710

10 745

39 692

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

136 386

24 840

28 824

12 128

7 239

44 564

5,1- 10,0

127 390

24 710

27 677

11 553

8 096

41 756

10,1- 20,0

136 816

25 833

29 244

12 279

9 618

37 521

20,1- 30,0

158 053

27 259

32 316

13 554

9 400

38 915

30,1- 50,0

199 551

29 914

42 599

17 890

9 925

38 213

50,1-100,0

240 064

34 142

54 971

23 089

11 005

40 070

100,1-200,0

279 809

40 470

69 165

29 078

14 228

42 867

200,1-

315 547

47 918

73 481

30 862

17 819

44 635

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

197 977

27 836

33 577

14 110

6 991

37 393

40-49 år

226 567

34 093

57 815

24 296

9 454

32 066

50-64 år

213 701

33 318

52 775

22 203

12 297

30 467

65- år

159 023

27 958

12 758

5 106

15 854

110 750


1) Exklusive reavinster (som inte beaktas enligt IAHS) och positiv räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)