Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, övriga negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst 1999 enligt IAHS definitioner - preliminära resultat

Medeltal i kronor per hushåll för "den snäva populationen" enligt IAHS

15. Current receipts property income paid, current taxes on income and wealth, social contributions miscellaneous outward transfers 1999 by the definitions of IAHS - preliminary results

Average per household for the "narrow population" by IAHS

Redovisningsgrupp

Summa inkomster

Kapital-utgifter 1)

Skatter 2)

Sociala avgifter

Övriga negativa transfere­ringar

Disponibel netto­inkomst

Kod i IAHS

7

8

10

11

12

13

Riksområden

 

 

 

 

 

RO 1

372 359

9 341

80 626

75 256

534

206 601

RO 2

334 842

6 644

71 065

63 987

432

192 714

RO 3

366 173

7 400

79 008

76 577

790

202 398

Hela riket

358 135

8 131

76 996

71 382

529

201 096

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

253 981

5 800

55 679

45 096

303

147 101

5,1- 10,0

241 182

5 740

52 866

38 955

660

142 962

10,1- 20,0

251 311

5 721

53 687

41 737

718

149 448

20,1- 30,0

279 498

5 947

59 202

50 450

470

163 428

30,1- 50,0

338 093

6 467

72 331

66 109

414

192 773

50,1-100,0

403 341

8 908

86 387

84 894

527

222 625

100,1-200,0

475 617

12 830

103 253

100 892

510

258 133

200,1-

530 261

22 026

123 650

110 551

1 454

272 580

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

317 883

10 345

64 541

63 449

488

179 059

40-49 år

384 291

9 944

77 911

83 511

675

212 250

50-64 år

364 762

6 747

80 876

76 121

432

200 586

65- år

331 449

4 236

82 919

28 030

347

215 917


1)     Exklusive reaförluster (som inte beaktas enligt IAHS) och negativ räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)

2)     Inklusive skatt på reavinster, som ingår trots att reavinster/förluster inte medräknas