Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Antal hushållsmedlemmar och hushåll samt genomsnittligt antal hushållsmedlemmar per hushåll år 1999 för socioekonomiska grupper enligt IAHS definitioner - preliminära resultat

16. Number of household members, households and average number of household members per household 1999 by IAHS - preliminary results

Average per household for the "narrow population" by IAHS

Redovisningsgrupp

Antal

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

Hushålls­medlemmar per hushåll

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

48 026

18 501

2,60

Övriga företagare

262 517

117 816

2,23

Anställda

5 765 699

2 615 709

2,20

Övriga

2 777 837

1 896 331

1,46

Därav pensionärer

1 769 885

1 312 273

1,35

Samtliga

8 854 079

4 648 357

1,90

Därav samtliga jordbrukarhushåll (IAHS breda definition)

204 405

80 068

2,55