Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Inkomster för socioekonomiska grupper 1999 enligt IAHS definitioner - preliminära resultat

Medeltal i kronor per hushåll

17. Incomes for socio economic groups 1999 by the definitions of IAHS - preliminary results

Average per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet, brutto

Kalkylerad inkomst av eget hem

Anställning

Kalkylerade sociala avgifter

Kapital­inkomster 1)

Sociala förmåner

Kod i IAHS

1a+1b

1c

2a

2c

3

5

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

209 187

31 868

46 933

19 710

10 745

39 692

Övriga företagare

270 075

26 871

63 091

26 612

11 500

51 374

Anställda

4 109

21 125

302 345

127 264

5 399

44 507

Övriga

623

10 804

9 704

3 940

8 504

155 480

Därav pensionärer

1 133

13 206

5 648

2 127

7 289

173 738

Samtliga

10 244

17 103

175 879

73 974

6 842

89 934

Därav samtliga jordbrukarhushåll (IAHS breda definition)

69 532

30 962

157 905

66 320

10 832

71 293


1) Exklusive reavinster (som inte beaktas enligt IAHS) och positiv räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)