Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 1999

Medeltal i kronor per hushåll

2. Assessed income from business and employment etc. 1999

Average per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Riksområden

 

 

 

 

 

RO 1

54 849

203 504

36 875

258 353

254 535

210 955

RO 2

38 857

217 520

40 918

256 376

253 006

208 620

RO 3

36 814

239 171

46 378

275 985

272 265

228 555

Hela riket

45 309

215 318

40 146

260 627

257 006

213 080

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

10 971

267 788

60 899

278 759

274 836

230 823

5,1- 10,0

13 817

256 739

52 789

270 556

266 466

221 745

10,1- 20,0

20 781

236 148

44 386

256 928

253 046

208 746

20,1- 30,0

40 713

206 034

35 153

246 747

243 174

199 433

30,1- 50,0

71 030

171 284

26 754

242 313

239 242

196 598

50,1-100,0

111 112

146 467

19 407

257 579

254 716

211 184

100,1-200,0

131 118

144 690

18 009

275 808

272 356

228 191

200,1-

138 966

146 522

16 503

285 488

281 499

237 343

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

43 748

232 134

39 259

275 882

271 418

226 954

Trädgårdsväxter

60 328

188 650

40 839

248 978

245 760

203 097

Jordbruks- och trädgårdsväxter

76 946

185 487

27 593

262 433

258 750

214 836

Mjölkkor

117 821

109 446

17 499

227 266

225 527

183 027

Köttdjur

28 124

222 354

36 902

250 478

247 011

202 500

Nötkreatur, blandat

98 466

118 605

25 481

217 071

215 318

172 402

Andra husdjur

35 575

244 412

37 449

279 986

275 277

231 945

Blandad husdjursskötsel

36 315

205 628

37 468

241 943

238 385

194 899

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

53 722

200 087

32 915

253 808

250 038

205 366

- mest husdjur

47 455

198 357

35 519

245 813

242 360

198 446

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

50 862

198 879

1 855

249 741

246 060

209 708

40-49 år

59 755

235 963

4 935

295 718

291 352

247 806

50-64 år

51 870

238 743

27 460

290 613

285 994

242 243

65- år

12 901

159 216

133 218

172 116

171 291

121 137