Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 1999 med uppdelning på kvinnor och män

Medeltal i kronor per hushåll

3. Assessed income from business and employment for farmers and spouses 1999 distributed on women and men

Average per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

14 962

45 374

 

116 160

105 909

 

131 122

151 283

RO 2

10 726

32 284

 

115 772

121 081

 

126 498

153 365

RO 3

13 308

28 624

 

126 651

138 332

 

139 959

166 956

Hela riket

12 991

37 266

 

117 832

117 539

 

130 822

154 805

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

3 063

9 466

 

133 376

173 260

 

136 440

182 726

5,1- 10,0

3 556

11 939

 

129 543

161 961

 

133 099

173 900

10,1- 20,0

5 539

17 585

 

122 648

140 567

 

128 187

158 153

20,1- 30,0

10 619

33 915

 

115 639

107 877

 

126 258

141 792

30,1- 50,0

20 464

56 991

 

105 002

75 085

 

125 466

132 076

50,1-100,0

32 283

86 813

 

99 529

47 808

 

131 813

134 621

100,1-200,0

34 719

103 635

 

104 638

38 682

 

139 357

142 317

200,1-

35 599

110 055

 

99 365

40 624

 

134 964

150 679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

9 412

37 964

 

128 637

127 082

 

138 049

165 047

Trädgårdsväxter

19 684

46 433

 

100 887

98 719

 

120 571

145 152

Jordbruks- och trädgårdsväxter

19 336

63 078

 

113 724

74 565

 

133 060

137 643

Mjölkkor

40 698

90 229

 

77 211

30 520

 

117 909

120 749

Köttdjur

6 635

23 749

 

117 532

123 724

 

124 167

147 473

Nötkreatur, blandat

34 048

75 603

 

81 493

38 669

 

115 542

114 273

Andra husdjur

9 917

28 762

 

126 186

130 111

 

136 103

158 873

Blandad husdjursskötsel

10 634

28 999

 

106 679

109 038

 

117 313

138 037

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

12 361

44 941

 

118 047

92 929

 

130 408

137 869

- mest husdjur

11 723

39 386

 

115 523

96 202

 

127 246

135 588

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

11 187

45 406

 

120 846

122 479

 

132 033

167 885

40-49 år

14 796

50 194

 

131 465

122 677

 

146 261

172 872

50-64 år

15 791

40 854

 

126 218

118 198

 

142 008

159 052

65- år

6 278

9 065

 

80 596

107 200

 

86 874

116 265