Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Nettoinkomst av näringsverksamhet 1999

Medeltal i kronor per hushåll

4. Net income from business 1999

Average per household

Redovisningsgrupp

Redovisat överskott

Överskott kvittat mot tidigare års underskott

Totalt över­skott

Underskott

Netto­inkomst

Ackumulerat underskott av närings­verksamhet

Riksområden

 

 

 

 

 

RO 1

54 849

5 706

60 554

10 050

50 504

38 762

RO 2

38 857

5 130

43 987

9 886

34 101

42 721

RO 3

36 814

5 964

42 778

11 596

31 182

48 800

Hela riket

45 309

5 520

50 829

10 253

40 576

42 093

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

10 971

5 267

16 238

11 426

4 813

55 529

5,1- 10,0

13 817

6 260

20 078

12 661

7 417

60 058

10,1- 20,0

20 781

5 865

26 645

12 318

14 327

51 467

20,1- 30,0

40 713

5 220

45 933

9 119

36 814

35 524

30,1- 50,0

71 030

3 834

74 863

7 364

67 499

23 692

50,1-100,0

111 112

3 509

114 622

6 101

108 520

16 458

100,1-200,0

131 118

10 080

141 198

9 693

131 506

25 076

200,1-

138 966

29 171

168 137

17 505

150 633

60 895

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

43 748

5 959

49 707

10 781

38 926

40 988

Trädgårdsväxter

60 328

4 681

65 009

12 380

52 629

46 098

Jordbruks- och trädgårdsväxter

76 946

4 014

80 960

16 510

64 450

47 977

Mjölkkor

117 821

2 567

120 388

3 122

117 265

8 345

Köttdjur

28 124

5 349

33 473

10 177

23 297

44 004

Nötkreatur, blandat

98 466

1 900

100 365

4 432

95 933

13 456

Andra husdjur

35 575

8 321

43 896

16 217

27 679

65 656

Blandad husdjursskötsel

36 315

6 916

43 230

15 384

27 846

59 677

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

53 722

8 305

62 027

11 960

50 067

43 768

- mest husdjur

47 455

7 333

54 788

11 523

43 265

41 730

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

50 862

6 158

57 020

10 491

46 528

38 437

40-49 år

59 755

5 099

64 854

10 878

53 975

42 779

50-64 år

51 870

5 996

57 866

10 611

47 255

46 659

65- år

12 901

4 713

17 614

8 329

9 285

36 021