Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kapitalinkomster samt överskott och underskott av kapital 1999

Medeltal i kronor per hushåll

5. Income from capital and surplus and deficit from capital 1999

Average per household

Redovisningsgrupp

Kapitalinkomster

 

Över­skott av kapital

Under­skott av kapital

 

Räntor och ut­delning

Rea­vinster

Positiv ränte­fördelning

Summa 1)

 

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

10 685

18 172

18 600

48 675

 

43 401

9 697

RO 2

9 534

14 965

16 806

42 329

 

38 213

8 574

RO 3

8 149

14 810

13 199

36 847

 

32 963

8 791

Hela riket

9 783

16 303

16 943

44 077

 

39 508

9 090

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

8 386

13 977

5 345

28 268

 

24 754

10 305

5,1- 10,0

9 044

14 961

7 654

32 355

 

28 478

10 194

10,1- 20,0

9 904

15 528

12 273

38 572

 

34 387

9 178

20,1- 30,0

9 714

16 824

17 743

45 340

 

41 000

8 228

30,1- 50,0

9 819

15 846

25 857

52 821

 

48 249

7 231

50,1-100,0

10 603

18 396

31 754

62 364

 

56 668

8 297

100,1-200,0

13 478

24 312

38 401

78 530

 

69 830

9 589

200,1-

17 794

36 396

46 671

103 366

 

89 376

14 719

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

11 949

20 328

18 726

52 325

 

46 631

9 538

Trädgårdsväxter

13 046

23 812

16 264

54 548

 

49 217

10 384

Jordbruks- och trädgårdsväxter

12 294

26 754

20 597

61 377

 

54 798

10 672

Mjölkkor

8 033

12 522

31 931

53 608

 

49 827

5 880

Köttdjur

9 136

14 101

17 400

41 646

 

37 771

7 830

Nötkreatur, blandat

8 621

12 634

29 808

52 266

 

48 321

5 528

Andra husdjur

10 289

16 324

12 118

39 753

 

33 857

11 560

Blandad husdjursskötsel

9 199

14 937

15 255

40 637

 

36 579

10 016

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

10 442

19 053

19 596

50 502

 

45 234

9 865

- mest husdjur

10 142

16 292

18 286

45 966

 

41 304

9 178

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

5 310

11 259

13 481

30 964

 

25 783

13 336

40-49 år

7 967

13 850

16 866

39 930

 

34 130

13 046

50-64 år

10 726

18 779

18 930

49 653

 

44 632

8 506

65- år

13 632

18 486

16 375

49 115

 

47 117

2 418


1) Inklusive Inkomst av uthyrning av privatbostad