Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Kapitalutgifter och avdrag samt nettoinkomst av kapital 1999

Medeltal i kronor per hushåll

6. Capital expenditures, deductions and net income from capital 1999

Average per household

Redovisningsgrupp

Kapitalutgifter och avdrag

 

 

Netto­inkomst av kapital

Ränteutgifter

Reaförluster

Negativ ränte­fördelning

Summa 1)

 

Riksområden

 

 

 

 

 

RO 1

13 117

812

936

14 972

 

33 703

RO 2

11 497

653

492

12 691

 

29 639

RO 3

11 422

768

413

12 682

 

24 172

Hela riket

12 174

741

667

13 660

 

30 419

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

12 911

630

217

13 823

 

14 449

5,1- 10,0

13 159

551

281

14 073

 

18 284

10,1- 20,0

12 229

732

312

13 363

 

25 209

20,1- 30,0

11 262

697

550

12 572

 

32 772

30,1- 50,0

10 407

495

817

11 803

 

41 018

50,1-100,0

11 226

1 285

1 425

13 992

 

48 372

100,1-200,0

14 476

1 236

2 468

18 289

 

60 240

200,1-

22 758

915

4 710

28 709

 

74 657

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

13 313

1 131

695

15 232

 

37 093

Trädgårdsväxter

13 571

586

1 502

15 714

 

38 834

Jordbruks- och trädgårdsväxter

13 707

1 422

2 028

17 252

 

44 125

Mjölkkor

7 915

521

1 180

9 661

 

43 948

Köttdjur

10 867

437

346

11 706

 

29 941

Nötkreatur, blandat

7 892

385

1 185

9 473

 

42 793

Andra husdjur

15 323

874

1 169

17 466

 

22 298

Blandad husdjursskötsel

12 940

568

522

14 073

 

26 564

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

13 596

552

925

15 133

 

35 369

- mest husdjur

12 283

590

916

13 841

 

32 125

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

16 911

729

830

18 518

 

12 447

40-49 år

16 895

847

1 027

18 846

 

21 084

50-64 år

11 903

866

662

13 531

 

36 125

65- år

3 817

409

129

4 417

 

44 700


1) Inklusive Avdragsgilla förvaltningskostnader