Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Skatter m.m.1999

Medeltal i kronor per hushåll

7. Taxes etc.1999

Average per household

Redovisningsgrupp

Expansions­medels­skatt, netto

Allmän pensions­avgift

Statlig och kommunal inkomst­skatt

Fastighets- och förmö­genhets­skatt

Skatt på kapitalin­komster

Skatte­reduktioner

Skatter och allmän pensions­avgift

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

96

14 985

70 024

8 709

12 992

4 392

102 412

RO 2

280

14 642

69 755

7 106

11 441

4 024

99 199

RO 3

112

15 641

77 978

5 464

9 867

3 928

105 135

Hela riket

172

14 962

71 299

7 503

11 827

4 164

101 599

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

197

14 721

78 103

6 405

7 410

4 195

102 641

5,1- 10,0

258

14 719

74 949

6 813

8 523

4 238

101 024

10,1- 20,0

233

14 442

70 021

7 117

10 291

4 026

98 078

20,1- 30,0

154

14 393

66 508

7 477

12 281

4 042

96 772

30,1- 50,0

135

14 657

65 081

7 393

14 447

3 902

97 811

50,1-100,0

-209

16 246

69 666

8 454

16 973

4 265

106 865

100,1-200,0

944

17 511

75 255

11 905

20 881

4 917

121 579

200,1-

-1 044

17 735

79 204

18 314

26 713

6 403

134 519

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

240

15 936

75 896

8 874

13 957

4 201

110 703

Trädgårdsväxter

1 125

13 943

67 197

10 796

14 702

4 776

102 988

Jordbruks- och trädgårdsväxter

406

15 971

70 452

10 503

16 409

4 988

108 754

Mjölkkor

-37

14 392

60 265

6 394

14 923

3 701

92 235

Köttdjur

232

14 591

67 321

6 639

11 311

3 839

96 255

Nötkreatur, blandat

824

13 072

56 523

6 970

14 474

3 578

88 283

Andra husdjur

-53

16 490

78 083

7 640

10 128

4 927

107 361

Blandad husdjurskötsel

-42

13 973

64 886

7 526

10 957

4 465

92 834

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

128

15 166

67 905

8 615

13 544

4 710

100 649

- mest husdjur

46

14 360

65 910

8 315

12 355

4 388

96 598

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

445

17 123

69 788

5 106

7 718

5 396

94 785

40-49 år

280

19 889

83 142

7 275

10 216

5 561

115 241

50-64 år

50

17 999

81 251

8 586

13 363

4 240

117 009

65- år

1

1 947

40 272

7 665

14 105

1 471

62 519