Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. 1999

Medeltal i kronor per hushåll

8. Household income before tax-free transfers and taxes etc.1999

Average per household

Redovisningsgrupp

Nettoförändring av expansions­medel

Nettoinkomst av närings­verksamhet

Inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoin­komst av kapital

Totalt

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

342

50 504

203 504

3 818

33 703

284 236

RO 2

998

34 101

217 520

3 370

29 639

278 888

RO 3

401

31 182

239 171

3 720

24 172

291 205

Hela riket

615

40 576

215 318

3 621

30 419

283 306

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

702

4 813

267 788

3 923

14 449

283 828

5,1- 10,0

923

7 417

256 739

4 090

18 284

279 273

10,1- 20,0

833

14 327

236 148

3 883

25 209

272 635

20,1- 30,0

550

36 814

206 034

3 573

32 772

272 596

30,1- 50,0

481

67 499

171 284

3 071

41 018

277 211

50,1-100,0

-745

108 520

146 467

2 864

48 372

299 751

100,1-200,0

3 372

131 506

144 690

3 453

60 240

336 356

200,1-

-3 729

150 633

146 522

3 989

74 657

364 093

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

857

38 926

232 134

4 464

37 093

304 547

Trädgårdsväxter

4 017

52 629

188 650

3 218

38 834

280 912

Jordbruks- och trädgårdsväxter

1 451

64 450

185 487

3 683

44 125

291 830

Mjölkkor

-132

117 265

109 446

1 740

43 948

268 787

Köttdjur

828

23 297

222 354

3 468

29 941

272 951

Nötkreatur, blandat

2 941

95 933

118 605

1 752

42 793

258 520

Andra husdjur

-189

27 679

244 412

4 710

22 298

289 490

Blandad husdjursskötsel

-151

27 846

205 628

3 558

26 564

256 329

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

459

50 067

200 087

3 770

35 369

282 211

- mest husdjur

165

43 265

198 357

3 453

32 125

270 460

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

1 590

46 528

198 879

3 680

12 447

255 765

40-49 år

1 001

53 975

235 963

4 366

21 084

307 658

50-64 år

180

47 255

238 743

4 619

36 125

317 685

65- år

5

9 285

159 216

825

44 700

212 380