Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Hushållsinkomst efter transfereringar 1999

Medeltal i kronor per hushåll

9. Household income after transfers 1999

Average per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m.

Transfereringar

 

Hushålls­inkomst efter transfereringar

 

Positiva ej skattepliktiga transfereringar

Skatter och allmän pen­sionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Riksområden

 

 

 

RO 1

284 236

9 741

102 412

868

 

190 697

RO 2

278 888

9 286

99 199

727

 

188 249

RO 3

291 205

9 531

105 135

948

 

194 654

Hela riket

283 306

9 522

101 599

825

 

190 405

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

283 828

7 660

102 641

848

 

187 999

5,1- 10,0

279 273

8 143

101 024

834

 

185 558

10,1- 20,0

272 635

8 269

98 078

796

 

182 030

20,1- 30,0

272 596

9 367

96 772

756

 

184 434

30,1- 50,0

277 211

10 819

97 811

740

 

189 480

50,1-100,0

299 751

12 592

106 865

831

 

204 646

100,1-200,0

336 356

13 948

121 579

1 071

 

227 653

200,1-

364 093

14 530

134 519

2 219

 

241 885

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

304 547

8 902

110 703

909

 

201 836

Trädgårdsväxter

280 912

10 793

102 988

1 162

 

187 555

Jordbruks- och trädgårdsväxter

291 830

11 762

108 754

865

 

193 974

Mjölkkor

268 787

12 114

92 235

605

 

188 060

Köttdjur

272 951

9 385

96 255

693

 

185 388

Nötkreatur, blandat

258 520

10 402

88 283

573

 

180 066

Andra husdjur

289 490

12 037

107 361

1 023

 

193 143

Blandad husdjursskötsel

256 329

11 001

92 834

862

 

173 634

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

282 211

11 090

100 649

886

 

191 766

- mest husdjur

270 460

10 550

96 598

873

 

183 538

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

255 765

16 558

94 785

1 834

 

175 703

40-49 år

307 658

17 978

115 241

1 457

 

208 938

50-64 år

317 685

6 165

117 009

484

 

206 357

65- år

212 380

1 171

62 519

39

 

150 993