Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Tabeller för inkomståret 2000

1. Inkomster, avdrag, positiva och negativa transfereringar samt hushållsinkomster åren 2000 och 1999 för samtliga jordbrukarhushåll

2. Hushållsinkomst efter transfereringar år 2000

3. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar och antal hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 2000

4. Taxerade förvärvsinkomster m.m. år 2000

5. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make år 2000 med uppdelning på kvinnor och män

6. Nettoinkomst av näringsverksamhet år 2000

7. Kapitalinkomster samt överskott och underskott av kapital år 2000

8 Kapitalutgifter och avdrag samt nettoinkomst av kapital år 2000

9. Skatter m.m. år 2000

10. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. år 2000

11. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushåll, antal hushållsmedlemmar samt genomsnittligt antal hushållsmedlemmar per hushåll år 2000 per län

12. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. år 2000 per län

13. Hushållsinkomst efter transfereringar år 2000 per län

14. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar, antal hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 2000 enligt IAHS "snäva definition"

15. Inkomster år 2000 enligt IAHS definitioner

16. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, diverse negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst år 2000 enligt IAHS definitioner

17. Antal hushållsmedlemmar och hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 2000 för socioekonomiska grupper enligt IAHS definitioner

18. Inkomster för socioekonomiska grupper år 2000 enligt IAHS definitioner

19. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, diverse negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst för socioekonomiska grupper år 2000 enligt IAHS definitioner

Definitiva tabeller 13 - 18 för inkomståret 1999

13. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar, antal hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 1999 enligt IAHS "snäva definition" - definitiva resultat

14. Inkomster år 1999 enligt IAHS definitioner - definitiva resultat

15. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, diverse negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst år 1999 enligt IAHS definitioner - definitiva resultat

16. Antal hushållsmedlemmar och hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 1999 för socioekonomiska grupper enligt IAHS definitioner - definitiva resultat

17. Inkomster för socioekonomiska grupper år 1999 enligt IAHS definitioner - definitiva resultat

18. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, diverse negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst för socioekonomiska grupper år 1999 enligt IAHS definitioner - definitiva resultat