Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Skatter m.m. år 2000

Medeltal i kronor per hushåll

9. Taxes etc. in year 2000

Average per household

Redovisningsgrupp

Expansions­medels­skatt, netto

Allmän pensions­avgift

Statlig och kommunal inkomst­skatt 1)

Fastighets- och förmö­genhets­skatt

Skatt på kapitalin­komster

Skatte­reduktioner

Skatter och allmän pensions­avgift

Hela riket

489

16 198

75 441

7 442

11 752

8 226

103 096

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

583

16 233

74 048

8 580

13 248

8 413

104 279

RO 2

449

15 879

74 132

7 051

11 144

8 009

100 646

RO 3

330

16 874

82 333

5 382

9 275

8 262

105 933

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

170

16 156

82 707

6 524

7 064

8 493

104 128

5,1- 10,0

239

16 089

79 587

6 777

7 903

8 398

102 197

10,1- 20,0

245

15 438

73 260

7 079

9 703

7 851

97 872

20,1- 30,0

335

15 318

69 730

7 316

12 065

7 731

97 033

30,1- 50,0

516

15 871

69 076

7 425

14 615

7 753

99 750

50,1-100,0

872

17 507

73 846

8 249

18 050

8 513

110 010

100,1-200,0

2 167

18 927

79 459

10 904

22 093

9 632

123 918

200,1-

4 395

19 203

83 245

18 544

27 618

10 586

142 420

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

483

16 846

78 769

8 837

13 359

8 323

109 971

Trädgårdsväxter

935

15 090

70 013

10 549

14 815

8 833

102 568

Jordbruks- och trädgårdsväxter

979

15 826

68 130

9 991

15 975

8 791

102 110

Mjölkkor

995

15 813

64 924

6 410

15 869

7 613

96 399

Köttdjur

445

15 595

70 475

6 556

11 230

7 701

96 600

Nötkreatur, blandat

908

13 975

59 106

6 630

15 893

6 790

89 722

Andra husdjur

408

17 962

84 108

7 426

10 973

9 590

111 287

Blandad husdjurskötsel

517

15 360

68 327

6 863

10 219

8 262

93 023

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

593

16 219

71 986

8 494

14 087

8 625

102 754

- mest husdjur

321

15 326

69 047

7 873

12 540

7 952

97 154

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

1 086

18 331

74 113

5 101

7 916

10 039

96 508

40-49 år

757

20 926

86 776

7 164

10 764

10 642

115 744

50-64 år

252

18 972

84 668

8 444

13 395

8 920

116 812

65- år

54

1 978

41 929

7 919

13 259

1 891

63 247


1) Inklusive begravningsavgift