Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. år 2000

Medeltal i kronor per hushåll

10. Household income before tax-free transfers and taxes etc. in year 2000

Average per household

Redovisningsgrupp

Nettoförändring av expansions­medel

Nettoinkomst av närings­verksamhet

Inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoin­komst av kapital

Totalt

Hela riket

1 748

45 891

226 350

4 236

29 017

298 770

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

2 081

57 061

213 986

4 491

33 451

302 089

RO 2

1 605

37 896

230 633

3 994

27 444

293 583

RO 3

1 179

35 995

248 328

4 153

21 118

302 467

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

606

6 623

283 204

4 845

11 616

297 203

5,1- 10,0

853

8 332

272 853

4 773

14 669

291 935

10,1- 20,0

873

18 809

246 202

4 321

22 511

284 074

20,1- 30,0

1 196

39 593

215 354

4 000

31 312

283 454

30,1- 50,0

1 843

74 487

181 336

3 649

40 743

294 760

50,1-100,0

3 113

121 773

151 863

3 487

51 305

324 567

100,1-200,0

7 740

141 052

147 649

4 114

61 930

354 256

200,1-

15 697

166 796

138 877

4 143

76 684

393 910

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 726

42 384

240 964

4 820

34 419

314 674

Trädgårdsväxter

3 338

60 355

197 636

3 652

36 570

294 247

Jordbruks- och trädgårdsväxter

3 498

64 469

179 118

3 982

41 703

284 806

Mjölkkor

3 554

132 953

111 243

2 256

46 163

291 656

Köttdjur

1 588

28 434

230 524

3 984

28 673

285 235

Nötkreatur, blandat

3 243

106 309

120 405

2 009

47 121

275 068

Andra husdjur

1 458

37 018

261 309

5 482

23 403

317 708

Blandad husdjursskötsel

1 845

38 555

213 168

4 381

22 572

271 759

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

2 117

57 291

208 451

4 046

36 000

299 812

- mest husdjur

1 146

51 281

203 707

4 198

32 160

284 096

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

3 878

49 480

212 699

4 623

11 462

272 896

40-49 år

2 702

60 886

245 055

4 937

22 142

325 848

50-64 år

901

53 039

247 605

5 141

35 124

331 529

65- år

191

8 571

166 980

892

41 676

216 526