Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushåll, antal hushållsmedlemmar samt genomsnittligt antal hushållsmedlemmar per hushåll år 2000 per län

11. Number of farmers and spouses with distribution on women and men, number of households, number of household members and average number of household members per household in year 2000. Counties

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 168

1 507

 

4 048

1 620

 

2,50

Uppsala

1 945

2 537

 

6 862

2 651

 

2,59

Södermanlands

1 498

1 919

 

5 291

2 027

 

2,61

Östergötlands

2 574

3 374

 

9 209

3 514

 

2,62

Jönköpings

3 112

4 048

 

11 562

4 201

 

2,75

Kronobergs

1 966

2 685

 

7 107

2 788

 

2,55

Kalmar

2 590

3 404

 

9 286

3 563

 

2,61

Gotlands

1 181

1 594

 

4 454

1 674

 

2,66

Blekinge

1 005

1 393

 

3 638

1 449

 

2,51

Skåne

6 583

8 700

 

23 459

9 076

 

2,58

Hallands

2 640

3 551

 

9 619

3 695

 

2,60

Västra Götalands

11 293

15 020

 

40 316

15 758

 

2,56

Värmland

2 967

3 858

 

10 283

4 156

 

2,47

Örebro

1 918

2 452

 

6 709

2 586

 

2,59

Västmanlands

1 608

2 134

 

5 707

2 224

 

2,57

Dalarnas

1 693

2 185

 

5 890

2 321

 

2,54

Gävleborgs

2 092

2 725

 

7 268

2 873

 

2,53

Västernorrlands

1 964

2 468

 

6 813

2 629

 

2,59

Jämtlands

1 380

1 852

 

5 147

1 971

 

2,61

Västerbottens

2 048

2 675

 

7 445

2 816

 

2,64

Norrbottens

1 165

1 603

 

4 110

1 689

 

2,43

Hela riket

54 390

71 684

 

194 223

75 281

 

2,58