Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. år 2000 per län

Medeltal i kronor per hushåll

12. Household income before tax-free transfers and taxes etc. in year 2000. Counties

Average per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av närings­verksamhet

 

Hushållsinkomst före skattefria positiva transfereringar

 

 

Nettoför­ändring av expansions­medel

Netto­inkomst av närings­verksamhet

Inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Netto­inkomst av kapital

Totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

56 488

 

2 693

53 177

224 397

5 231

35 962

310 999

Uppsala

64 826

 

1 432

62 233

217 544

4 748

34 844

311 305

Södermanlands

62 836

 

3 238

59 885

212 986

4 812

32 632

303 929

Östergötlands

66 833

 

3 460

62 057

202 513

3 824

38 283

302 488

Jönköpings

56 511

 

1 919

52 031

233 243

3 661

34 236

317 768

Kronobergs

44 917

 

2 711

41 384

224 841

3 649

36 903

302 190

Kalmar

69 432

 

2 896

66 375

191 833

3 642

42 534

299 997

Gotlands

68 944

 

1 635

64 982

166 245

3 092

26 221

255 991

Blekinge

41 286

 

1 464

35 826

215 993

3 892

33 532

282 922

Skåne

60 429

 

3 350

56 971

209 458

4 890

37 492

302 381

Hallands

50 485

 

539

46 528

210 388

4 132

28 335

281 659

Västra Götalands

42 562

 

708

36 706

234 941

4 270

23 975

292 060

Värmlands

31 087

 

1 197

27 135

253 138

4 147

17 568

294 892

Örebro

48 116

 

48

41 844

238 701

4 539

27 687

303 741

Västmanlands

57 287

 

2 806

54 541

228 517

4 231

31 478

313 111

Dalarnas

40 666

 

2 531

35 165

235 198

4 106

25 271

294 059

Gävleborgs

45 516

 

329

39 773

225 319

3 491

22 678

284 607

Västernorrlands

38 934

 

1 334

33 694

263 539

4 838

19 826

313 554

Jämtlands

47 679

 

2 115

43 419

224 988

3 417

21 662

288 766

Västerbottens

41 307

 

770

35 041

267 060

4 968

20 737

318 640

Norrbottens

36 636

 

1 372

32 314

257 599

4 138

16 581

303 727

Hela riket

50 441

 

1 748

45 891

226 350

4 236

29 017

298 770