Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Hushållsinkomst efter transfereringar år 2000 per län

Medeltal i kronor per hushåll

13. Household income after transfers in year 2000. Counties

Average per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före skattefria positiva transfereringar och skatter m.m.

Transfereringar

 

Hushållsin­komst efter transfereringar

 

Skattefria positiva transfereringar

Skatter och allmän pensionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Län

 

 

 

Stockholms

310 999

10 098

111 421

899

 

208 777

Uppsala

311 305

10 279

108 292

831

 

212 461

Södermanlands

303 929

11 667

106 330

1 192

 

208 073

Östergötlands

302 488

10 931

104 642

930

 

207 847

Jönköpings

317 768

11 775

107 005

743

 

221 796

Kronobergs

302 190

10 148

102 226

807

 

209 305

Kalmar

299 997

10 907

103 067

870

 

206 967

Gotlands

255 991

12 144

89 599

1 141

 

177 395

Blekinge

282 922

9 688

99 006

768

 

192 835

Skåne

302 381

11 009

100 937

984

 

211 469

Hallands

281 659

10 743

94 407

720

 

197 275

Västra Götalands

292 060

10 456

100 700

711

 

201 106

Värmlands

294 892

9 897

104 232

791

 

199 766

Örebro

303 741

10 508

108 038

962

 

205 249

Västmanlands

313 111

10 877

109 135

998

 

213 855

Dalarnas

294 059

10 285

102 931

939

 

200 473

Gävleborgs

284 607

10 236

99 490

879

 

194 473

Västernorrlands

313 554

11 014

111 490

999

 

212 079

Jämtlands

288 766

12 029

100 024

1 336

 

199 435

Västerbottens

318 640

11 954

112 347

868

 

217 379

Norrbottens

303 727

9 478

104 612

1 068

 

207 525

Hela riket

298 770

10 748

103 096

875

 

205 548