Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Antal brukare och maka/make med fördelning på kvinnor och män, antal hushållsmedlemmar, antal hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 2000 enligt IAHS "snäva definition"

14. Number of farmers and spouses with distribution on women and men, number of households, number of household members and average number of household members per household in year 2000 for the "narrow population" by IAHS

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

11 836

17 892

 

47 364

18 339

 

2,58

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

6 296

9 406

 

24 823

9 621

 

2,58

RO 2

4 097

6 358

 

16 699

6 501

 

2,57

RO 3

1 428

2 100

 

5 775

2 189

 

2,64

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

117

202

 

455

213

 

2,14

5,1- 10,0

303

587

 

1 234

618

 

2,00

10,1- 20,0

975

1 901

 

3 935

1 987

 

1,98

20,1- 30,0

1 229

2 186

 

4 951

2 255

 

2,20

30,1- 50,0

2 857

4 357

 

11 221

4 459

 

2,52

50,1-100,0

4 269

5 943

 

17 108

6 044

 

2,83

100,1-200,0

1 737

2 292

 

7 067

2 327

 

3,04

200,1-

349

424

 

1 393

436

 

3,19

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

1 773

3 033

 

8 839

3 111

 

2,84

40-49 år

3 528

5 283

 

17 328

5 402

 

3,21

50-64 år

5 330

7 674

 

17 528

7 848

 

2,23

65- år

1 048

1 441

 

2 591

1 496

 

1,73