Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Inkomster år 2000 enligt IAHS definitioner

Medeltal i kronor per hushåll för "den snäva populationen" enligt IAHS

15. Incomes in year 2000 by the definitions of IAHS

Average per household for the "narrow population" by IAHS

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet, brutto

Kalkylerad inkomst av eget hem

Anställning

Kalkylerade sociala avgifter

Kapital­inkomster 1)

Sociala förmåner

Kod i IAHS

1a+1b

1c

2a

2c

3

5

Hela riket

227 463

26 946

51 980

21 803

10 358

42 003

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

235 541

29 961

55 212

23 158

11 855

41 600

RO 2

211 770

24 539

48 714

20 423

9 184

41 002

RO 3

238 445

20 895

47 596

19 992

7 214

46 764

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

153 792

21 678

33 961

14 307

7 598

41 706

5,1- 10,0

126 895

19 770

29 528

12 332

8 144

45 987

10,1- 20,0

138 086

21 248

30 127

12 631

8 233

38 937

20,1- 30,0

168 204

22 776

34 890

14 626

8 971

39 781

30,1- 50,0

212 874

25 528

47 652

19 982

9 261

41 261

50,1-100,0

262 350

28 840

61 115

25 637

11 068

43 035

100,1-200,0

306 245

33 800

75 201

31 568

13 483

43 521

200,1-

364 948

38 888

74 304

31 158

16 388

47 149

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

218 883

23 999

38 661

16 237

5 999

39 389

40-49 år

245 674

28 599

62 512

26 243

9 229

35 324

50-64 år

232 170

28 117

58 550

24 582

12 000

33 094

65- år

164 633

23 159

13 162

5 274

15 666

115 538


1) Exklusive reavinster (som inte beaktas enligt IAHS) och positiv räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)