Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, diverse negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst år 2000 enligt IAHS definitioner

Medeltal i kronor per hushåll för "den snäva populationen" enligt IAHS

16. Current receipts property income paid, current taxes on income and wealth, social contributions miscellaneous outward transfers in year 2000 by the definitions of IAHS

Average per household for the "narrow population" by IAHS

Redovisningsgrupp

Summa inkomster

Kapital-utgifter 1)

Skatter 2)

Sociala avgifter

Diverse negativa transfere­ringar

Disponibel netto­inkomst

Kod i IAHS

7

8

10

11

12

13

Hela riket

380 553

8 898

78 752

76 841

2 650

213 412

Riksområden

 

 

 

 

 

RO 1

397 329

10 286

82 783

81 051

2 745

220 464

RO 2

355 632

7 070

72 502

69 200

2 342

204 518

RO 3

380 905

8 265

79 570

81 008

3 150

208 912

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

273 043

8 583

50 322

50 255

1 904

161 979

5,1- 10,0

242 656

6 907

50 192

40 774

1 713

143 069

10,1- 20,0

249 262

6 130

51 209

42 755

1 878

147 290

20,1- 30,0

289 248

6 108

59 791

53 360

1 970

168 019

30,1- 50,0

356 557

6 650

73 195

71 105

2 424

203 183

50,1-100,0

432 044

9 789

89 281

90 812

2 947

239 214

100,1-200,0

503 818

14 050

105 306

107 453

3 665

273 343

200,1-

572 835

22 052

125 866

119 346

4 142

301 429

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

343 168

11 552

67 191

69 658

2 434

192 333

40-49 år

407 582

10 773

80 256

88 603

3 109

224 841

50-64 år

388 513

7 393

81 999

82 148

2 528

214 446

65- år

337 432

3 953

84 407

27 360

2 024

219 687


1)     Exklusive reaförluster (som inte beaktas enligt IAHS) och negativ räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)

2)     Inklusive skatt på reavinster, som ingår trots att reavinster/förluster inte medräknas