Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Antal hushållsmedlemmar och hushåll samt genomsnittligt antal medlemmar per hushåll år 2000 för socioekonomiska grupper enligt IAHS definitioner

17. Number of household members, households and average number of members per household for socio economic groups in year 2000 by IAHS

Redovisningsgrupp

Antal

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

Medlemmar per hushåll

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

47 364

18 339

2,58

Övriga företagare

272 925

123 852

2,20

Anställda

5 845 825

2 672 850

2,19

Övriga

2 705 462

1 854 608

1,46

Därav pensionärer

1 769 765

1 313 592

1,35

Samtliga

8 871 576

4 669 648

1,90

Därav samtliga jordbrukarhushåll (IAHS breda definition)

194 223

75 281

2,58